Home » National » Proiectul de lege privind veniturile personalului medical, aprobat de Comisia de sănătate a Senatului

Proiectul de lege privind veniturile personalului medical, aprobat de Comisia de sănătate a Senatului

Comisia de sănătate a Senatului a aprobat, cu șase voturi “pentru”, patru “împotrivă” și o abținere, proiectul legii veniturilor personalului medical, ce va permite ca în spitalele publice să fie prestate servicii medicale și în regim privat, în afara programului obișnuit, la cererea pacientului.

Potrivit proiectului, inițiat și semnat la începutul anului de 102 parlamentari, prestarea serviciilor medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, se realizează numai în afara orelor de program ale personalului solicitat și în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a spitalului.

Actele medicale în regim privat la cererea pacientului pot fi asigurate numai de personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepția cazurilor în care, la cererea șefului de secție din spital, cu acordul directorului medical și cu avizul favorabil al managerului, sunt solicitați alți medici din sistemul public sau privat.

În spitalele publice se pot acorda servicii medicale în regim privat la cererea pacienților, numai în limita specialităților medico-chirurgicale pentru care spitalul în cauză este avizat, clasificat și acreditat.

Proiectul mai prevede că pacienții pot alege în mod expres un medic curant, pentru un anumit act medical, în timpul programului normal de lucru, pentru care se va achita un onorariu prestabilit prin acordul părților, în condițiile reglementate prin ordin al ministrului Sănătății.

Serviciile și actele medicale efectuate la cererea pacientului în spitalele publice pot fi decontate prin intermediul unei polițe de asigurare complementare, încheiată de pacient cu un asigurător.

Din veniturile obținute de spitalul public, prin serviciile private, managerul poate acorda personalului medico-sanitar recompense care se cumulează cu veniturile salariale, devenind venit brut lunar, evidențiat contabil și supus impozitării.

Prestarea serviciilor medicale la cererea pacienților, în regim privat, este facturată și include următoarele cheltuieli: remunerația personalului medical implicat direct în prestarea serviciului solicitat, amortizarea aparaturii și echipamentelor, cazarea, consultații, investigații și analize medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale, medicamente, hrană, utilitățile, eliminarea și neutralizarea deșeurilor, documentarea fizică și informatică, întocmirea și arhivarea documentelor etc.

Modalitatea de tarifare și tariful minimal al serviciilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului Sănătății.

Medicii care prestează aceste servicii se pot organiza și funcționa astfel: medic specialist sau medic primar ca persoană fizică independentă, cabinet medical individual, societate civilă medicală sau alte forme legale de organizare a activității medicale.

Acordarea serviciilor private în spitalele publice se realizează numai prin încheierea prealabilă a unui contract tripartit, semnat personal de pacient sau de reprezentantul său legal, de medicul/medicii solicitați și de managerul spitalului în cauză.

În proiect se stipulează și că activitățile desfășurate de medicii din spitalele publice care prestează servicii la cererea pacientului, în regim privat, în condițiile actului normativ, sunt exceptate de la prevederile legale în vigoare privind incompatibilitățile și conflictul de interese.

Proiectul mai reglementează și posibilitatea direcționării a 2 la sută impozitul anual pe venit către spitalele publice, care pot utiliza aceste sume inclusiv pentru creșterea veniturilor personalului medical.

Totodată, proiectul se referă și la posibilitatea medicilor de a desfășura activități în străinătate și la activitatea rezidenților.

Medicii din spitalele publice pot desfășura activitate profesională în străinătate, cu acordul șefului de secție și al managerului spitalului, pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile lucrătoare pe an, cu păstrarea locului de muncă, sub condiția ca activitatea desfășurată să fie corespunzătoare nivelului de pregătire și specialității. Angajatul este obligat ca, în fiecare an, la sfârșitul perioadei de activitate în străinătate, să prezinte un raport de activitate și propuneri de îmbunătățire a activității secției și spitalului, se arată în proiect.

Medicii rezidenți, cu acordul coordonatorului de rezidențiat, pot efectua stagii de pregătire și de activitate și în alte spitale publice decât cele universitare.

Proiectul urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, după care va fi transmis Camerei Deputaților, forul legislativ decizional.

Sursa: mediafax.ro

Comisia de sănătate a Senatului a aprobat, cu șase voturi "pentru", patru "împotrivă" și o abținere, proiectul legii veniturilor personalului medical, ce va permite ca în spitalele publice să fie prestate servicii medicale și în regim privat, în afara programului obișnuit, la cererea pacientului. Potrivit proiectului, inițiat și semnat la începutul anului de 102 parlamentari, prestarea serviciilor medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, se realizează numai în afara orelor de program ale personalului solicitat și în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a spitalului. Actele medicale în regim privat la cererea pacientului…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: