Home » Administratie » Modificări la selecția proiectelor finanțate cu bani europeni prin PNDR 2020

Modificări la selecția proiectelor finanțate cu bani europeni prin PNDR 2020

de Marian MOCANU

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), aplicabil măsurilor de investiții din PNDR. Teoretic, aceste modificări vin în sprijinul apelanților la fonduri europene nerambursabile, prin micșorarea perioadei de evaluare a proiectelor, dar și a celei pentru depunerea și soluționării eventualelor contestații. În plus, selecția proiectelor se va face trimestrial, ceea ce va duce la o accelerare a implementării acestora.

În urma consultărilor publice din ultima perioadă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a modificat unele prevederi din Regulamentul de organizare și funcționare al procesului de selecție și verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), aplicabil măsurilor de investiții din PNDR. Aceste lucru are scopul accelerării procesului de absorbție a fondurilor europene, nu doar prin accelerarea evaluării și finanțării proiectelor depuse în cadrul PNDR 2020, dar și de implementare a acestora.

O primă modificare se referă la posibilitatea întocmirii rapoartelor de selecție trimestrială a proiectelor depuse. Decizia privind submăsurile pentru care se vor întocmi rapoarte de selecție lunară sau trimestriale va fi supusă aprobării în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru PNDR, de către Autoritate de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Astfel, față de perioada anterioară, când selectarea se făcea la finalul campaniilor de depunere a proiectelor, vor fi acceptate pentru depunere doar proiectele ce au punctajul estimat, respectiv de evaluare sau prescoring, mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii ori trimestrului respectiv. Această modificare ar urma să aibă impact atât asupra calității proiectelor selectate, dar și asupra echitabilității procesului de depunere și selecție a proiectelor.

O altă modificare importantă se referă la timpul de evaluare a proiectelor depuse. În acest moment, termenul de evaluare a proiectelor este, după caz, de maxim 20 de zile lucrătoare pentru evaluarea lunară, respectiv 50 de zile lucrătoare pentru cea trimestrială, de la sfârșitul lunii sau trimestrului respectiv. Termenul se poate prelungi cu 10 zile lucrătoare dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau mai multe submăsuri. Conform noului Regulament de organizare și funcționare, evaluarea proiectelor cuprinse în eșantionul de verificare la nivel central AFIR se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la evaluarea inițială, iar rezultatul se va regăsi în raportul de selecție. Anterior, această verificare se făcea după aprobarea și publicarea Raportului de Selecție.

Noul Regulament modifică, de asemenea, termenul privind perioada de depunere a contestațiilor. Solicitanții au acum la dispoziție 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selecție pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării, față de termenul de 10 zile prevăzut anterior. Cât privește soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției lunare, trimestriale sau finale a proiectelor, dacă o contestație este soluționată în favoarea solicitantului, proiectul va fi reevaluat din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și al evaluării criteriilor de selecție. Termenul de analizare a tuturor contestațiilor depuse pentru o submăsură este de 10 zile lucrătoare pentru contestațiile aferente raportului de selecție lunar, respectiv 20 de zile lucrătoare pentru contestațiile aferente raportului de selecție trimestrial. Aceste termene pot fi prelungite cu maxim 10 zile lucrătoare de către AFIR, dacă se analizează contestații depuse pe două sau mai multe submăsuri sau dacă numărul de contestații depuse este foarte mare. Pentru submăsurile la care verificarea eligibilității este realizată în două etape, și anume etapa I – eligibilitatea solicitantului și etapa II – eligibilitatea proiectului, solicitanții au posibilitatea contestării rezultatului verificărilor eligibilității, pentru fiecare etapă în parte. Termenele procedurale pentru analizarea acestor contestații se reduc la jumătate față de cele prevăzute pentru soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției proiectelor.

„Modificările au fost făcute în contextul nevoii permanente de adaptare a procedurilor de lucru la dinamica observată în procesul de implementare efectivă a Programului. Totodată, modificările aduse noului Regulament de selecție fac parte din procesul de calibrare procedurală, prin implementarea în documentele de lucru a lecțiilor învățate din prima sesiune a PNDR 2020, astfel încât să eficientizăm procesul de acordare a fondurilor europene”, ne-a precizat Alin Dan Trifu, director OJFIR Vaslui.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020 este disponibil pe prima pagină a site-ului AFIR, www.afir.info, la rubrica INFORMEAZĂ-TE!

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: