Home » National » Cum arata proiectul Ordonantei de Urgenta privind salarizarea bugetarilor. Noile salarii pentru demnitari, functionari, profesori si doctori

Cum arata proiectul Ordonantei de Urgenta privind salarizarea bugetarilor. Noile salarii pentru demnitari, functionari, profesori si doctori

Blocul National Sindical (BNS) a postat pe site-ul sau proiectul Ordonantei de Urgenta privind salarizarea bugetarilor. Proiectul este discutat de Guvern cu sindicatele bugetarilor si urmeaza sa intre in vigoare de la 1 august. Proiectul prevede o scadere a salariilor demnitarilor si o crestere a salariilor mici, precum si eliminarea unor discrepante intre salariatii cu aceleasi sarcini, dar venituri diferite. Proiectul de OUG facut public de sindicate reglementeaza si sporurile pentru bugetarii cu doctorat, introduce un spor de 15% pentru bugetarii care lucreaza in departamentele de IT si limiteaza sporurile si modul de acordare a premiilor. Proiectul stabileste si cum se va realiza promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale.

Descarca aici toate anexele privind salarizarea diferitelor categorii de bugetari (format .rar)

Descarca aici proiectul de OUG
Descarca aici Nota de fundamentare

OUG se aplica tuturor institutiilor bugetare, cu urmatoarele exceptii: Bănca Naționala a României (BNR), Autoritătea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritățea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANRC) și Autoritătatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Principalele prevederi ale ordonantei de urgenta:

 • Salariul lunar al presedintelui Romaniei scade la 15.000 lei brut fata de 21.000 lei in prezent.
 • Salariul ministrilor ajunge la 12.726 / luna
 • Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație mai mari cu 15%, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
 • Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de salariul de bază/solda funcției de bază/salariul funcției de bază mai mari cu 10%.
 • Personalul care desfășoară activități de creație de programe pentru calculator, precum și cel care este încadrat în posturi de specialiști în tehnologia informației, beneficiază de un spor de până la 15% calculat la salariul de bază/solda de funcție de bază/salariul de funcție de bază/indemnizația de încadrare/indemnizație.
 • Suma sporurilor, compensațiilor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz. Prevederile nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.
 • Ordonatorii principali de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 3% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar. Din fondul stabilit potrivit prevederilor alin. (1), până la 50% se poate utiliza pentru acordarea de către ordonatorii principali de credite a unor prime de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor.
 • Promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
 • Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani efectiv lucrați, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele reprezentative sau, după caz, reprezentanții salariaților.
 • Avansarea în grad se face din 5 în 5 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine” cel puțin de trei ori consecutiv în ultimii 5 ani efectiv lucrați, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.
 • Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” și „nesatisfăcător”, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
 • În situația în care salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare avute în luna iulie 2016 sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență, se păstrează salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare acordate pentru luna iulie 2016, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
 • Începând cu 1 august 2016, deputații și senatorii prezenți la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul București sau în județul Ilfov, vor primi o diurnă de deplasare, pe zi, de 1% din indemnizația lunară brută prevăzută pentru deputați sau senatori, în locul diurnei de deplasare de 2% prevăzută la art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.
 • Începând cu 1 august 2016, prevederile privind indemnizațiile care se acordă la pensionare, trecerea în rezervă/retragere/deces se suspendă temporar pe durata aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
 • raportul între salariul de bază minim și cel maxim în sectorul bugetar va fi de 1 la 12, astfel că cel mai mic salariu de bază este de 1.250 lei, pentru funcții cu studii medii și generale, iar cel mai mare este de 15.000 lei pentru funcția cu cea mai mare responsabilitate în stat;
 • raportul între partea variabilă și salariul de bază va fi de 30% pe total ordonator principal de credite; s-a eliminat condiția prevăzută prin Legea-cadru nr. 284/2010 ca partea variabilă să nu depășească 30% din salariul de bază pentru o persoană;
 • funcțiile sunt structurate în raport de nivelul studiilor: studii superioare, studii superioare de scurtă durată, studii postliceale, studii medii și studii medii și generale;
 • salariile de bază pentru fiecare funcție sunt stabilite, în raport de studii, grade/trepte profesionale și gradații;
 • efortul financiar brut necesar implementării proiectului de ordonanță de urgență este de  2,344 mld. lei, iar impactul net este de  1,503 mld. lei;

Sursa: hotnews.ro

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: