Home » Social » Toate contractele încheiate cu străinii care prestează servicii în România trebuie declarate la Fisc

Toate contractele încheiate cu străinii care prestează servicii în România trebuie declarate la Fisc

Contribuabilii români care încheie contracte cu persoanele juridice străine sau cu persoanele fizice nerezidente și care prestează servicii pe teritoriul României trebuie să le declare la organele fiscale prin formularul 017, potrivit unui ordin recent publicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Aceștia trebuie să știe că modificările privind datele din formular trebuie să fie declarate într-un termen mai scurt decât până acum.

Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă se înregistrează documente care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situații de lucrări, procese verbale de recepții, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piață sau oricare alte documente corespunzătoare.

Formularul se completează și se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în format hârtie la registratura organului fiscal competent, prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege. În situația în care în datele declarate inițial intervin modificări, acestea se declară, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declarații, având bifată căsuța “Declarație de mențiuni”. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: