Home » Administratie » Iată unde se duc banii județului!

Iată unde se duc banii județului!

de Marian MOCANU

 Pe site-ul Consiliului Județean Vaslui a fost postat, pentru dezbatere publică, bugetul instituției pentru anul 2015, buget care, la capitolul „Venituri”, este mai mare cu circa 16,8 milioane lei decât anul trecut, în condițiile în care, la sfârșitul lui 2014 a rezultat un excedent bugetar de peste 10,5 milioane lei. Din totalul de 272 milioane lei venituri din diverse surse prevăzute pentru acest an, marea parte, 192 milioane lei, sunt destinate pentru funcționarea aparatului administrativ și a instituțiilor din subordine, respectiv Spitalul Județean de Urgență Vaslui – 67,5 milioane lei, centrele de asistență socială de la Băcești și Codăești, pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Populației Vaslui. Pe partea culturală, cea mai mare sumă – 2,26 milioane lei – este destinată Muzeului Județean Vaslui. Fondul de rezervă prevăzut pentru acest an la dispoziția autorităților locale este de doar 711.000 lei. Ședința de adoptare a bugetului județului Vaslui pentru acest an va avea loc săptămâna viitoare.

Pentru anul 2015, județul Vaslui va avea venituri estimate de 272.089.653 lei, cu aproape 16,8 milioane lei mai mari decât cele de anul trecut. Trebuie spus că exercițiul fiscal al anului 2014 pentru Consiliul Județean (CJ) Vaslui s-a încheiat cu un excedent (fonduri nefolosite) de peste 10,5 milioane lei, bani care sunt incluși în bugetul pentru acest an.

Sursele principale de venit ale CJ constă în impozite și taxe pe bunuri și servicii, 117,68 milioane lei, mai puțin ca anul trecut, din care mare parte provin din sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor ori pentru echilibrarea bugetelor locale, impozite pe venit aplicate persoanelor fizice – 34,16 milioane lei, dar și subvenții de la bugetul de stat, în sumă de 78,9 milioane lei, subvenții care, în mare parte, respectiv 56,33 milioane lei, sunt destinate drepturilor acordate persoanelor cu handicap.

Un capitol important de venituri la bugetul județului îl reprezintă banii europeni, din cele 38,54 milioane lei, mare parte, respectiv 35,155 milioane lei provenind de la Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru proiectele aflate în curs de implementare, cum este cel al Gropii de Gunoi de la Roșiești.

Conform estimărilor, veniturile județului Vaslui vor scădea în următorii ani, cel mai greu urmând a fi în 2016, când se preconizează încasări de doar 214,17 milioane lei, cu peste 56 milioane lei mai puțin ca în acest an, urmând ca, din anul 2017, sumele destinate județului Vaslui să crească în medie cu trei milioane lei annual.

Bugetul de cheltuieli a județului Vaslui pentru anul 2015

Ca în fiecare an, marea parte a bugetului județului Vaslui este destinat cheltuielilor de funcționare a aparatului administrativ propriu și a instituțiilor din subordine. Astfel, din totalul de 269 milioane lei, sumă care este destinată cheltuielilor pentru acest an fiscal, 192 milioane sunt destinate cheltuielilor de funcționare, sumă care include și cele circa 6,2 milioane lei stingerii unor datorii de anul trecut. Doar pentru salarii și alte cheltuieli de personal a fost asigurată suma de 61 milioane lei, alte 42,8 milioane lei fiind destinate achiziționării de bunuri și servicii în vederea bunei funcționări a aparatului administrativ din cadrul CJ, dar și a instituțiilor din subordine.

cj-vasluiPentru secțiunea de dezvoltare – investiții, în acest an este prevăzută suma de 76,88 milioane lei, din care 63,9 milioane este destinată finalizării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Nu mai puțin de 3,4 milioane lei sunt destinate în acest an plății dobânzilor și comisioanelor bancare pentru împrumuturile contractate de CJ Vaslui în vederea asigurării părții de cofinanțare la proiectele implementate în ultimii ani.

Pe capitole, pentru Ordinea și Siguranța Publică, CJ Vaslui a alocat suma de 2,585 milioane lei, din care doar un milion de lei este destinat Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” Vaslui, 35 milioane lei sunt prevăzute la secțiunea Învățământ, în cea mai mare parte bani destinați cheltuielilor de dezvoltare, doar sume infime sunt alocate investițiilor.

Dacă Centrul Școlar de Educație Incluzivă Aurora primește 5,68 milioane lei, din care doar 15.000 lei pentru investiții, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „C. Pufan” va primi 3,14 milioane lei, Liceul Tehnologic special „Sf. Ecaterina” din Huși 2,19 milioane lei, iar Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești 2,16 milioane lei, CJ și-a alocat nu mai puțin de 19 milioane lei, practic cât toate celelalte instituții de învățământ special la un loc.

O sumă deloc neglijabilă este destinată asistenței sociale și protecției copilului, pentru care este destinată în bugetul din acest an suma de 123,16 milioane lei, din care 114,8 milioane lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Nu a fost uitată nici Camera Agricolă a județului Vaslui, aflată în subordinea autorităților județene, organism căreia i-a fost destinată suma de 423.000 lei.

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

De departe, cele mai importante sume alocate din bugetul județului Vaslui pentru anul 2015 sunt destinate sănătății, nu mai puțin de 69,2 milioane lei. Astfel, pentru cea mai mare unitate spitalicească din județ, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, este destinată suma de 67,52 milioane lei, din care 30 milioane pentru plata salariilor personalului medical și contractual și 36,6 milioane lei pentru bunuri și servicii, reparații curente, hrană și medicamente sau materiale sanitare, ultimele în sumă de 22,43 milioane lei. Marea parte a acestor cheltuieli, 48 milioane lei sunt asigurate de Casa de Asigurări de Sănătate, alte 14 milioane lei provenind de la Direcția de Sănătate Publică. Doar 650.000 lei sunt destinate investițiilor la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, din care 150.000 lei pentru realizarea unui sistem integrat de supraveghere pentru pavilionul TBC, a Ambulatoriului Integrat (Policlinicii Vaslui) și a Spitalului 2, acesta din urmă fiind și în planurile Primăriei Vaslui pentru realizarea Spitalului Municipal.

Restul de 500.000 lei sunt destinați proiectului „Reabilitare hidranți exteriori și gospodărie cu apă”, așa cum reiese din lista obiectivelor de investiții finanțate prin bugetul pe anul 2015 de pe site-ul CJ Vaslui.

Centrul de Asistență Socială Băcești va beneficia și în acest an de sume importante, fiindu-i alocată suma de 1.374.320 lei, din care 551.000 lei pentru investiții, în acest an urmând a se realiza și un pasaj de legătură între corpul administrativ și pavilionul E, în timp ce Centrul similar din Codăești va primi doar un sfert din sumă, destinată cheltuielilor de funcționare: salarii, bunuri și servicii, reparații curente, hrană și medicamente sau materiale sanitare.

Cultura, la mare cinste în județul Vaslui

muzeul judetean

Muzeul Județean Vaslui

Nu mai puțin de 51,4 miliarde lei vechi sunt alocate și în acest an capitolului Cultură, Recreere și Religie, aproape jumătate din sumă fiind destinată Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui, respectiv 2,27 milioane lei, dublu față de anul trecut, din care doar 30.000 lei reprezintă venituri proprii, restul provenind de la bugetul județului. Nu mai puțin de 600.000 lei din suma alocată muzeului vasluian sunt destinați reparațiilor curente (instituția fiind de altfel momentan închisă pentru vizitatori pentru curățenie), alte 45.000 lei fiind destinate organizării de acțiuni cu caracter științific și social cultural. Doar cheltuielile cu salariile pentru anul 2015 la acest muzeu se ridică la aproape 945.000 lei, mai mult decât dublu în cazul unei școli din județ!

Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad i-a fost alocată suma de 1,21 milioane lei, din care, pentru reparații curente, 48.000 lei, iar pentru investiții, 30.000 lei, în timp ce teatrul „V.I.Popa” din Bârlad va primi de la bugetul județului suma de 1,6 milioane lei, în condițiile în care se estimează că în acest an va avea venituri proprii de 195.000 lei.

Săptămâna viitoare va avea loc ședința de Consiliu Județean în care se va supune aprobării bugetul județului Vaslui pentru anul 2015, poriectul bugetului fiind postat pe site-ul instituției, www.cjvs.eu la secțiunea buget 2015.

de Marian MOCANU  Pe site-ul Consiliului Județean Vaslui a fost postat, pentru dezbatere publică, bugetul instituției pentru anul 2015, buget care, la capitolul „Venituri”, este mai mare cu circa 16,8 milioane lei decât anul trecut, în condițiile în care, la sfârșitul lui 2014 a rezultat un excedent bugetar de peste 10,5 milioane lei. Din totalul de 272 milioane lei venituri din diverse surse prevăzute pentru acest an, marea parte, 192 milioane lei, sunt destinate pentru funcționarea aparatului administrativ și a instituțiilor din subordine, respectiv Spitalul Județean de Urgență Vaslui - 67,5 milioane lei, centrele de asistență socială de la Băcești…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: