Home » Local » Primarul Neculai Moraru vrea să continue modernizarea comunei Fălciu. Sume impresionante investite în infrastructură, învățământ și servicii

Primarul Neculai Moraru vrea să continue modernizarea comunei Fălciu. Sume impresionante investite în infrastructură, învățământ și servicii

de Dănuț CIOBANU 

Comuna Fălciu este una din comunitățile vasluiene unde se derulează cele mai multe proiecte de investiții. Finanțate de la bugetul local, cu fonduri de la bugetul național sau de la Uniunea Europeană, Primăria Fălciu a atras sume mari de bani pentru dezvoltarea localităților componente. Proiectele vizează o paletă mare de domenii de interes, cum ar fi infrastructura rutieră, sănătatea, învățământul sau asistența socială. Infuzia de capital din ultimii ani a făcut ca Primăria Fălciu să fie una din cele mai performante administrații din județul Vaslui.  

Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu, ne-a făcut o radiografie a proiectelor finalizate, aflate în derulare sau în faza depunerii cererii de finanțare. Unul din capitolele de interes pentru autoritățile locale a fost modernizarea infrastructurii rutiere. Astfel, în comuna Fălciu au fost încheiate sau sunt în curs de realizare mai multe investiții: asfaltare drumuri de interes local în comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de lucrări nr.791/30.01.2013, valoare proiect: 17.203.198,08 lei) și modernizare drumuri şi străzi în localităţile Fălciu, Bogdăneşti şi Rânzeşti, comuna Fălciu, judeţul Vaslui (contract de lucrări nr.2872/14.05.2018, valoare proiect: 5.643.035,89 lei).

Alte proiecte de acest tip privesc modernizarea unor străzi în localitatea Rînzești, comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de proiectare și execuție nr. 7849 data 27.12.2018, valoare proiect: 1.568.056,45), precum și modernizarea unor străzi principale și secundare în localitățile Fălciu și Rânzești, comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de proiectare și execuție nr.152/13.01.2020, valoare proiect: 15.526.172 lei).

Tot legat de infrastructură, Primăria Fălciu derulează un proiect de modernizare iluminat public în comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de lucrări nr. 4412 / 19.07.2018, valoare proiect: 946.645 lei).

O altă direcție de acțiunea este domeniul social, unde sunt în implementare mai multe proiecte. Este vorba despre operaționalizarea Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Fălciu (contract de finantare nr. 7859/21.07.2020 – valoare proiect: 3.741.323,06 lei), precum și înființare centre sociale pentru persoane vârstnice în comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de proiectare și execuție nr. 3131/15.04.2019, contract de finantare nr. 3130/07.09.2018 – valoare proiect: 4.063.718,78 lei).

Primăria Fălciu mai investește fonduri pentru înființare unui centru multifuncțional de incluziune socială (contract de proiectare nr. 6245/10.08.2020, valoare proiect: 1.012.170,70 lei), dar și înființare și dotare grădiniță în satul Fălciu din comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de lucrări nr.  2413 data 23.04.2018, valoare proiect: 2.675.456,70 lei).

Investiții masive în educație și sănătate

În ultimii ani, s-a avut în vederea și modernizarea și dezvoltare infrastructurii de educației de la nivelul comunei Fălciu. Printre aceste proiecte se numără construire unui  corp nou și dotare Liceu Tehnologic ”Dimitrie Cantemir” comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de finantare nr.5415/05.05.2020, valoare proiect: 5.128.229,83 lei), precum și eabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala primară Copăceana, jud. Vaslui (contract de proiectare și execuție nr. 6352/ NT1622/11.10.2018, valoare proiect: 1.477.056,58).

Totodată, a demarat reabilitarea, modernizarea și dotarea Școalii Gimnaziale Rânzești, comuna Fălciu, jud. Vaslui (contract de proiectare și execuție nr. 6353/NT1623/11.10.2018, valoare proiect: 1.575.037,57 lei). În sprijinul unității de învățământ și nu numai, este implementat și proiectul WiFi4EU – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (acord de grant nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/006850-009317, valoare proiect: 17.500 euro).

Pe lângă cele trei mari capitole de interes de la nivel local, Primăria Fălciu mai derulează un proiect privind achiziții echipamente pentru situații de urgență în comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de finanțare nr. C1920074X201613905382/25.02.2019, valoare proiect: 137.530,48 lei) și un alt proiect de reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman și centru medical de permanență, comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de proiectare și execuție nr. 6354/NT1624/11.10.2018, valoare proiect: 4.616.495,74 lei).

Nu în ultimul rând, este în implementare un proiect care vizează reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor agricole degradate din perimetrele de ameliorare ”Valea în Sus”, ”Dealul în Jos”, ”Capu Dealului” din comuna Fălciu, județul Vaslui (contract de lucrări nr. 7679/04.12.2012, valoare proiect: 1.050.645,65 lei).

Proiecte în pregătire

Primăria Fălciu mai are la acestă dată un portofoliu de proiecte care se află în faza deăunerii cererii de finanțare. Investițiile preconizate sunt diverse: agricultură ecologică pentru o comunitate sănătoasă (valoare proiect: 392.874,08 lei); Educație, Unitate, Desegregare (valoare proiect: 1.025.447,18 lei); Reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din comuna Fălciu, județul Vaslui (valoare proiect: 9.675.278,34 euro); înființare rețea de distribuție a gazelor naturale în comuna Fălciu, județul Vaslui (valoare proiect: 45.558.150 lei); reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale afectate de calamități în comuna Fălciu, județul Vaslui (aflat pe lista sinteza a CNI).

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: