Home » Local » Pericol de suspendare a pensiei de urmaș! Elevii și studenții trebuie să depună actele la CJP Vaslui

Pericol de suspendare a pensiei de urmaș! Elevii și studenții trebuie să depună actele la CJP Vaslui

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte  o adeverință la Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui, din care să rezulte că în anul școlar 2020-2021 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui, a precizat că adeverința trebuie depusă până la data de 24 septembrie 2020.

Studenții urmași au obligația ca până la data de 24 septembrie 2020 să depună la CJP Vaslui o declarație pe propira răspundere, conform căreia își continuă studiile în anul universitar 2020-2021.

Până la data de  26 octombrie 2020, studenții urmași care au depus declarația pe proprie răspundere privind continuarea studiilor  au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2020-2021, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

”În cazul nedepunerii, până la data de 24 septembrie 2020, a adeverinței de elev sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi reținută de la plată începând cu  data de 1 octombrie 2020”, a precizat Isabel Bogdan.

Studenții urmași care depun declarație pe propria răspundere până la data de 24 septembrie 2020 dar nu depun și adeverința de student până la data de 26 octombrie 2020 vor fi obligați să restituie pensia aferentă lunii octombrie, iar pensia de urmaș se va suspenda începând cu data de 1 octombrie 2020. Adeverinţa, la care se anexează cuponul de pensie, trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele elemente: denumirea instituţiei de învăţământ; numele şi prenumele beneficiarului; tipul de învăţământ; anul de studiu 2020-2021.

Depunerea documentelor se face la Ghişeul nr. 1 – Stabiliri pensii, de luni până joi între orele   0800 – 1400 şi vineri între orele 0800 – 1200  sau pot fi transmise și prin e-mail, dar în acest caz documentele originale trebuie trimise și prin poștă sau predate personal, la o dată ulterioară.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: