fbpx
Home » Local » Cine vrea să se facă polițist de frontieră?

Cine vrea să se facă polițist de frontieră?

u De săptămâna viitoare se dă startul pentru înscrierea celor care doresc să urmeze o carieră în Poliția de Frontieră.

Vasluienii care își doresc să urmeze o carieră ca polițiști de frontieră au din nou o șansă. Recent, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că în această lună vor demara înscrierile pentru concursurile de admitere, sesiunea 2021. Astfel, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea pune la dispoziţie un număr de 220 de locuri.

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează în perioada 15 – 28 februarie, la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Vaslui, situat pe strada Dobrina, nr. 18, în municipiul reședință de județ. În această perioadă, candidații vor putea depune cererile de înscriere. Data limită pentru depunerea dosarului de recrutare este 10 martie 2021.

Evaluarea psihologică a candidaților va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al MAI, detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 18 -24 martie 2021 în Centrele Zonale de Selecție, potrivit arondării. Astfel, candidații din județul Vaslui vor susține testarea fizică la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” din Fălticeni, județul Suceava. Informaţii despre traseul aplicativ pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se regăsesc pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/.

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 27.03.2021 la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. Subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI.

După stabilirea listelor cu candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, candidații care urmează să susțină examinarea medicală. Aceasta va avea loc în perioada 29 martie- 16 aprilie 2021.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unității de învățământ a PFR, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, până la data de 17 aprilie 2021.

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

”Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat. Alte condiții: să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ”, se precizează într-un comunicat emis de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

About Razvan Calin

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: