Home » Local » Bani publici cheltuiți ilegal pe sporuri, convorbiri telefonice și plimbări cu mașina

Bani publici cheltuiți ilegal pe sporuri, convorbiri telefonice și plimbări cu mașina

de Dănuț CIOBANU 

Inspectorii auditori au descoperit în bugetele locale ale UAT-urilor din județul Vaslui o risipă masivă a banului public. În urma acțiunilor de audit efectuate în anul trecut pentru anul 2019, prejudiciile, veniturile suplimentare și abaterile financiar contabile se ridică la suma de 33,7 milioane de lei. Din visteriile locale au fost acordate ilegal sporuri, premii etc., s-au operat cheltuieli nejustificate cu bunuri și servicii, cum ar fi abonamentele de telefon sau a fost încălcată lege în ceea ce privește consumul de carburanți. 

În cursul anului 2020, Camera de Conturi Vaslui a realizat 32 acțiuni de audit, fiind emise decizii pentru neconformități constatate și neremediate operativ în timpul acțiunilor. Pentru realizarea campaniilor de audit au fost supuse verificării 93 de entități publice de interes local (81 comune, 3 municipii, 2 orașe etc.)

În urma acțiunilor de audit efectuate în anul 2020 pentru anul 2019, s-au constatat abateri de la legalitate care au condus la prejudicierea bugetelor UAT-urilor cu suma de 2.429 mii lei (2.419 mii lei prejudicii și 10 mii accesorii).

În urma verificării execuției bugetelor locale s-au mai descoperit încălcări ale legislației în vigoare, care au condus la atragerea de venituri suplimentare în sumă totală de 230 mii lei (din care venituri suplimentare 195 mii lei și accesorii 35 mii lei).

La capitolul abateri financiar contabile, funcționarii Camerei de Conturi Vaslui au constatat neconformități care s-au ridicat la suma de 31.066 mii lei, din care 25.210 mii lei reprezintă abateri cu impact asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2019.

„Se poate constata menținerea unui volum ridicat al neregulilor de la disciplina financiar contabilă și bugetară cu/fără impact asupra situațiilor financiare încheiate, generate de nerespectarea legislației în domeniu, generatoare de disfuncționalități în buna desfășurare a activității la nivelul entităților locale, respectiv incoerențe în interpretarea normelor legale, generate în mare parte, de neaplicarea întocmai a reglementărilor în domeniu”, se arată în raportul Camerei de Conturi Vaslui.

Spre exemplu, în ceea ce privște calitatea gestiunii economico financiare, s-a descoperit stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și a celor care ocupă funcții de demnitate publică. Valoarea cumulată a prejudiciului cert stabilit pe bază de eșantioane auditate a fost de 656 mii lei. Neregulile au fost constatate la mai multe UAT-uri, printre care  Bârlad, Arsura, Băcani, Bogdana, Bunești Averești, Codăești, Coroiești, Delești, Duda Epureni, Epureni, Grivița, Iana, Pogana, Perieni, Roșiești etc.

Inspectorii auditori au mai constatat realizarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii achiziționate, prin nerespectarea prevederilor legale (abonamente telefonie mobilă nejustificate prin prisma necesității și convorbiri telefonice/alte achiziții de bunuri și servicii ce nu au legătură cu activitatea instituției ori nu respectă prevederile legale etc.). Valoarea cumulată a prejudiciului este de 37 mii lei, astfel de nereguli fiind găsite la mai multe UAT-uri: Negrești, Coroiești, Perieni, Puiești  etc.

Și în ceea ce privește consumul de carburanți inclusiv întocmirea documentelor justificative care să ateste utilizarea parcului auto au fost depistate încălcări ale legii. Valoarea totală a prejudiciului se ridică la suma de 30 mii lei în UAT-uri precum Arsura, Delești, Iana, Miclești, Perieni, Puiești, Rafaila, Șuletea, Zorleni.

 

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: