Home » Administratie » Primarul Boroș, obligat de instanță să emită o autorizație de construire

Primarul Boroș, obligat de instanță să emită o autorizație de construire

Cristi Năstase, un investitor privat din Bârlad, a solicitat primăriei eliberarea unei autorizații de construire, in baza Certificatului de Urbanism nr. 236 din 27.05.2015.

Deși investitorul a obținut toate avizele necesare impuse prin certificatul de urbanism, Primarul Boroș a refuzat emiterea autorizației, invocand o serie de presupuse neconformități.

 

„După un an, am obținut avizul de la Iași pentru construirea unui punct de plecare pentru persoane, adică o autogară pe o suprafață de 56 metri pătrați. Am făcut proiectul, aveam toate avizele și am cerut autorizația de construire de la Primăria Bârlad. Dosarul a stat acolo circa 3-4 săptămâni, după care, de la Direcția de Administrare a Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor mi s-a spus că nu pot să construiesc așa ceva. Cauza pentru care mi s-a spus că nu pot construi este că nu am cale de acces spre autogară. Eu le-am spus că am stat doi ani până am obținut toate avizele și, atunci, în urmă cu patru ani și jumătate am dat în judecată Primăria Bârlad”, a spus Cristi Năstase.

Pentru a-și motiva refuzul, primarul a invocat lipsa acordului vecinilor, lipsa accesului la drumurile publice, lipsa acordului Consiliului Local Bârlad și lipsa autorizației de construire pentru platforma betonată.

Având în vedere refuzul nejustificat al primarului, la data de 17.03.2017, investitorul s-a adresat instanței de contencios administrativ solicitând obligarea Primarului Boroș la eliberarea autorizatiei de construire, conform prevederilor legale.

În urma administrării probatoriului, instanța de judecată a reținut ca litigiul vizează  stabilirea caracterului legal al posibilității autorității emitente de a solicita și alte acorduri/avize/autorizații pentru emiterea autorizației de construire, și de a impune în cursul procedurii de autorizare a unor noi condiții ce nu au fost impuse prin certificatul de urbanism eliberat în acest scop.

Instanța apreciază că certificatul de urbanism are caracter obligatoriu atât pentru solicitant, cât și pentru autoritatea emitentă. Autoritatea responsabilă nu poate invoca propria culpă, întrucât, neînserarea în conținutul certificatului de urbanism a tuturor condițiilor necesare emiterii autorizației de construire, îi este imputabilă. A aprecia în sens contrar, ar deschide posibilitatea unor abuzuri din partea autorității emitente și ar lipsi de eficiență tocmai scopul emiterii certificatului de urbanism, întrucât, în funcție de cele inserate în cuprinsul acestui act, solicitantul poate demara procedura de obținere a autorizației de construire sau nu.

Din această perspectivă, invocarea ulterioară de către autoritatea locală competentă a unui impediment pe care, potrivit legii, avea obligația de a-l verifica și aduce, anterior, la cunoștința reclamantului prin intermediul certificatului de urbanism reprezintă invocarea propriului comportament culpabil în aplicarea legislației referitoare la urbanism și nu poate constitui un motiv legal și temeinic de refuz al eliberării actelor solicitate” (Sentința civilă nr. 885 din 30.06.2015 a Tribunalului M).

Astfel, in ce privește solicitarea de a se depune acordul Consiliului Local Bârlad, instanța constată că în Certificatul de Urbanism nu există nicio mențiune din care să rezulte condiționarea emiterii autorizației de construire de obținerea, în prealabil, a acordului Consiliului Local Municipal Bârlad. De asemenea, în cuprinsul certificatului de urbanism nu este inserată condiția de a se face dovada obținerii de către reclamantă a autorizației de construire pentru platforma betonată de pe teren.

Dosarul a fost judecat în prima instanță la Tribunalul Vaslui care a admis cererea reclamantului și a obligat Primarul Boroș la emiterea autorizației de construire. Hotărârea a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Iași, care a menținut hotărârea instanței de fond.

Hotărârea rămasă definitivă, stabilește următoarele:

Potrivit art. 2 lit. i din Legea nr. 554/2004 refuzul nejustificat de a soluționa o cerere este exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane, fiind asimilată refuzului nejustificat și nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluționării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile. În aceste condiții, refuzul pârâtului de a emite autorizația de construire motivat de lipsa accesului din ___, este unul nejustificat.
Raportat la considerentele expuse anterior, la conținutul certificatului de urbanism emis pe numele reclamanților, coroborat cu documentația depusă în justificarea cererii de emitere a autorizației de construire, raportat și la considerentele Sentinței civile nr. 89/CA/2019 a Tribunalului V_____, instanța constată că refuzul intimatei de a emite autorizație de construire este unul nejustificat, cererea reclamantului fiind întemeiată, urmând a fi admisă.

Ds. nr. 787-89-2017 Trib. Vaslui – Sentinta civila nr. 531-CA-2020 din 22.12.2020

„Eu am câștigat la Tribunalul Vaslui, iar primăria a făcut recurs și am câștigat definitiv și irevocabil și la Curtea de Apel Iași. Supărarea mea este că, în urmă cu zece ani când era avocat, Dumitru Boroș l-a reprezentat pe vecinul meu pe care îl am lângă teren într-un litigiu cu Primăria Bârlad, pe aceeași cauză. Terenul este situat pe strada Cetatea de Pământ din municipiul Bârlad”,

a mai spus Cristi Năstase.

Prejudiciile suferite de către investitor ca urmare a neacordarii autorizației vor fi recuperate printr-o acțiune adresata instanței competente.

Sumele de bani reprezentand prejudiciile suferite vor fi solicitate de la persoanele care sunt responsabile de neacordarea autorizației (primar, secretar, arhitect/personal urbanism) si nu de la Primăria Barlad.

 

(Dănuț CIOBANU)

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: