Home » Local » Alarmă în sănătate! Județul Vaslui are în realitate un minus de 141 medici de familie!

Alarmă în sănătate! Județul Vaslui are în realitate un minus de 141 medici de familie!

de Dănuț CIOBANU 

Criza de medici de familie din județul Vaslui este cu mult mai gravă decât cele nouă UAT-uri care nu beneficiază de asistență medicală primară. Dacă ne raportăm la populaţie și la numărul optim de 1.800 persoane înscrise pe lista unui medic de familie, este vorba de un necesar de 279 medici. În condițiile în care Vasluiul are în total 138 de medici, rezultă un deficit estimat de 141 medici de familie. Cauzele pentru care doctorii ocolesc județul sunt multiple, dintre care cea mai importantă este slaba implicare a autorităților locale.

La data de 31 iulie 2021, populația județului Vaslui era de 504.378 persoane, din care persoanele înscrise la medicii de familie asigurate și neasigurate erau de 377.763 persoane, reprezentând  78,52 % din totalul populației.

Potrivit datelor Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vaslui, ponderea cea mai mare la asigurații înscriși pe listele medicilor de familie  o reprezintă grupa de vârstă 4-59 ani (72,85%), urmată de grupa de vârstă 60 și peste (24,08%)  și grupa de vârstă 0-3 ani (3,07%).

Din numărul total de  377.763  persoane aflate pe listele medicilor de familie, în mediul urban sunt înscriși la medicii de familie un număr total de 174.103 persoane asigurate și neasigurate (46,09%), iar în mediul rural  203.660  persoane asigurate și neasigurate (53,91%).

Marius Arcăleanu, directorul CAS Vaslui, a precizat că din numărul  total de medici aflați în contract cu instituția pe care o conduce, 70 se afla în mediul urban , iar 68 în mediul rural.

O problemă deosebită o reprezintă gradul de acoperire cu medici de familie în mediul rural. Astfel, numărul actual al medicilor de familie care asigură asistența medicală primară pe baza contractelor încheiate cu CAS Vaslui este de 138 medici pentru 137 de furnizori, dintre aceștia 21 medici au și puncte de lucru în alte localități.  Necesarul  de medici raportat la populaţia judeţului Vaslui și numărul optim  de 1.800 înscriși pe lista unui medic de familie, prevăzuţi în normele de contractare, ar fi de 279, rezultând un deficit estimat de 141 medici de familie.

Zonele deficitare din punct de vedere al existenței medicilor de familie sunt în mediul rural Băcești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Găgești, Grivița, Iana, Ibănești, Mălușteni, Puțcași, Tutova și Voinești, iar pentru mediul urban orașul Murgeni.

Localitățile în care populația este de peste 3.500 locuitori și asistența medicală a fost asigurată de un singur medic timp de 2 ani consecutiv și are pe lista de capitație un număr de minim de 1.800 persoane înscrise sunt Băcești, Grivița, Iana, Pușcași, Tutova și Voinești.

Mai mult, localitățile în care nu a funcționat nici un medic de familie timp de 2 ani consecutiv sun Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Giurcani, Ibănești, Mălușteni.

UAT-uri fără medici 

De asemenea, localitățile fără medic de familie la data de 14 iulie 2021 sunt Bogdănești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Găgești, Ibănești, Laza, Măluște și Poienești.

Pentru a veni în sprijinul medicilor de familie care doresc încheierea contractelor cu CAS Vaslui, comisia paritara a stabilit numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural să fie de 400 persoane.

Referindu-se la lipsa medicilor de familie din UAT-urile județului Vaslui, Marius Arcăleanu a spus că această problemă nu ține de activitatea CAS Vaslui, ci de mai mulți factori: autoritățile locale, de politica de sănătate de la nivel național, de primarii localităților.

„Primarii se pot implica mai mult prin asigurarea pentru medicii de familie a spațiilor dotate și au posibilitatea să îi stimuleze financiar pe medici. Suntem un județ destul de sărac, cu zone rurale îndepărtate de orașe, cu drumuri de pământ, neasfaltate. Toate acestea contează foarte mult pentru medicii de familie. Sper ca încet să atragem medici de familie prin mijlocacele care țin de autoritățile locale, în zonele unde unde nu sunt medici”, a precizat Marius Arcăleanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: