Home » Local » În primele șase luni din 2021 au murit 2.530 de pensionari. Ajutoare de deces de peste 14 milioane de lei

În primele șase luni din 2021 au murit 2.530 de pensionari. Ajutoare de deces de peste 14 milioane de lei

În primele șase luni ale acestui an, Casa Județeană de Pensii Vaslui a achitat un număr total de 2.689 ajutoare de deces. Un număr de 2.530 ajutoare de deces au fost acordate pentru pensionari și 159 ajutoare pentru asigurații la sistemul public de pensii. Valoarea totală a sprijinului financiar alocal în perioada ianuarie-iunie 2021 se ridică la suma de 14.786.037 lei.

În acest an, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 este următorul: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  5.380 lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.690 lei. Noile cuantumuri ale ajutorului de deces s-au aplicat începând cu data de 12 martie anul curent, data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021.

Ajutorul se acordă în cazul decesului pensionarului sau al unui membru de familie al acestuia, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original și copie); act de identitate al solicitantului (original și copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original și copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factura fiscală), inclusiv cu declarație pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces; act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

(Dănuț CIOBANU)

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: