Home » Local » Hărnicie mare! Asistații social au prestat aproape 3 milioane de ore de muncă în folosul comunității

Hărnicie mare! Asistații social au prestat aproape 3 milioane de ore de muncă în folosul comunității

de Dănuț CIOBANU 

Beneficiarii de venit minim garantat din județul Vaslui sunt extrem de activi. Potrivit datelor transmise de UAT-uri către Inspecție Socială Vaslui, pentru primele 7 luni ale anului 2021 membrii familiilor beneficiare de ajutor social au prestat nu mai puțin de 2.898.681 de ore de muncă în folosul comunităţii. Județul Vaslui avea la sfârșitul lunii iulie 2021 un număr de 7.302 beneficiari de ajutor social.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede acordarea ajutorului social familiilor şi persoanelor singure cu venituri mici sau fără venituri, în situaţiile şi pe perioadele în care aceştia nu pot să îşi asigure, prin propriile eforturi, condiţiile minime de trai.

Pentru sumele acordate ca venit minim garantat, una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Una din localitățile cu un număr mare de asistați social din județul Vaslui este comuna Dragomirești.

„Multe persoane au lucrat în cooperativele agricole de producție pe timpul regimului comunist și nu au primit norme pentru munca prestată. Acești oameni trebuiau să iasă la pensie de CAP. În anul 1989 mulți aveau vârsta între 35-40 de ani. Cum nu pot să iasă la pensie, noi suntem obligați să îi ținem pe asistență socială și e foarte greu pentru acești bătrâni să trăiască lunar cu 140 de lei.  La toate aceste familii trebuie să le dăm ajutor social, pentru că sunt persoane în vârstă și bolnave”, a spus Dănuț Iacob, primarul comunei Dragomirești.

În perioada 1 februarie 2021 – 26 februarie 2021, în județul Vaslui s-a desfășurat „Campania națională de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă”.

Potrivit raportului întocmit la finalul campaniei, în județul Vaslui au fost verificate 38 de UAT-uri, 3.165 de titulari de venit minim garantat și 7.405 beneficiari. Mai exact, au fost verificate administativ (în afara utilizării proceselor de control electronic) 657 titulari de ajutor social și 2.174 beneficiari.

Urmare a neregulilor identificate cu ocazia verificărilor au fost dispuse 81 de măsuri, din care 73 măsuri aplicate UAT-urilor pentru îmbunătățirea activității privind modul de acordare a beneficiilor de asistență socială și 9 recomandări/măsuri de sprijin pentru persoane vulnerabile.

Cele mai multe măsuri impuse UAT-urilor vizează anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (acte stare cuvilă, adeverință ANAF, cupon pensie, adeverință școlară, certificat medical, certificat persoană cu handicap etc.); efectuarea anchetei sociale; îndeplinirea condițiilor de formă privind stabilirea și plata beneficiului de asistență socială (semnătură funcționari, aprobări ale conducerii entității, viză compartiment juridic etc.).

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: