Home » Invatamant » 2.496 de candidați din județul Vaslui intră în examenul de Bacalaureat 2023

2.496 de candidați din județul Vaslui intră în examenul de Bacalaureat 2023

de Dănuț CIOBANU 

Examenul naţional de bacalaureat 2023 este organizat în județul Vaslui în opt centre de examen. Pentru susţinerea probelor scrise, s-au înscris în total 2.496 de candidaţi, din care 2.265 de candidaţi sunt din promoţia curentă şi 231 de candidaţi din promoţiile anterioare. Fiecare probă scrisă începe la ora 9:00, iar accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate.

Examenul naţional de bacalaureat — 2023, sesiunea iunie-iulie 2023, continuă în conformitate cu calendarul în vigoare: 26 iunie 2023: Limba şi literatura română — proba E.a) — proba scrisă; 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă; 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului şi specializării — proba E.d) — proba scrisă; 29 iunie 2023: Limba şi literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă; 3 iulie 2023:

Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12.00—18.00; 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestaţiilor; 7 iulie 2023: Afişarea rezultatelor finale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru elevii pentru care s-a aprobat această solicitare, conform Procedurii nr. 33576/31.10.2022, cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VUI-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea 2023.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru 3 iulie 2023 (până la ora 12:00).

În conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), afişarea rezultatelor se va face prin anonimizare, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care vor fi distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă scrisă susţinută.

„Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise”, precizează conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: