Home / Tag Archives: rectificare bugetara

Tag Archives: rectificare bugetara

Rectificare bugetară pentru susținerea programului de investiții, la Vaslui

Consiliul Local Vaslui va discuta în ședința de astăzi un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local – etapa august 2018. Sumele alocate capitolului cheltuieli vizează achiziția unor servicii de consultanță privind scrierea cererilor de finanțare, care asigură atragerea fondurilor de finanțare în vederea realizării programului de investiții pe anul 2018.

La capitolul venituri vor fi majorate încasările de la trei secțiuni bugetare. Este vorba despre secțiunea «Taxe hoteliere», unde majorarea veniturilor este de 4.000 lei, secțiunea «Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare», cu o majorare de 80.601 lei și secțiunea «Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului», cu o majorare a veniturilor de 40.399 lei.

La capitolul cheltuieli, se introduce poziția «Servicii de consultanță pentru elaborarea și scrierea cererii de finanțare și a documentelor aferente în cadrul apelului POCA/350/2/1/ – Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate» cu valoarea de 60.000 lei, din care 30.000 lei sunt aferenți bugetului anului 2018 și 30.000 lei anului 2019.

Rectificarea este necesară pentru achiziția prestării serviciului de consultanță privind scrierea cererii de finanțare care asigură atragerea fondurilor de finanțare, printr-un punctaj cât mai ridicat în etapele de verificare și implicit să obțină finanțarea în competiția cu celelalte municipii care depun proiecte similare.

Tot la capitolul cheltuieli, la secțiunea locuințe, servicii și dezvoltare publică se introduce poziția «Servicii de consultanță privind scrierea cererii/cererilor de finanțare a obiectivului de investiții – Eficientizarea și extinderea SIP în municipiul Vaslui » cu valoarea de 95.000 de lei. Rectificarea este necesară pentru achiziția prestării serviciului de consultanță privind scrierea unei/unor cereri de finanțare de calitate, care să asigure atragerea fondurilor de finanțare, printr-un punctaj cât mai ridicat în etapele de verificare și să obțină finanțarea în competiția cu celelalte municipii din Regiunea Nord-Est, care depun proiecte similare. (Sebastian Turcu)

Problema apei din Perieni, pe masa Guvernului Cioloș!

de Răzvan CĂLIN

Primarul Alexandru Iacob a depus o înștiințare la Guvernul României și speră să primească fondurile necesare la următoarea rectifcare a bugetului.

Atât de spinoasa problemă a asigurării apei potabile în Perieni ar putea găsi o rezolvare la următoarea rectificare a bugetului pe care Guvernul urmează să o opereze. Alexandru Iacob, primarul comunei, s-a deplasat la București în cursul zilei de miercuri (10 august, n.r.) și a depus o solicitare la Guvern.

fantana_perieni”Am solicitat ca și problema noastră să fie luată în vedere la următoarea rectificare bugetară. Am apelat și la o firmă de specialitate din Galați care să realizeze un studiu de fezabilitate, un proiect pentru extinderea rețelei de aducțiune a apei în Perieni. Noi sperăm să fim luați în calcul, mai ales că situația noastră impune o intervenție de urgență. Situația se complică de la o zi la alta, iar probleme cu apa potabilă sunt cunoscute de mult timp. Iar fântânile care le avem în localitate, nu au asigurat și nici nu vor putea vreodată să asigure volumul și debitul de apă necesar comunității noastre. Pânza freatică de suprafață este foarte precară și din cauza fântânele seacă rapid, mai ales pe perioada din astea caniculare”, ne-a declarat Iacob.

Vechea rețea de aducțiune a apei potabile din Perieni a fost executată prost, este subdimensionată și deja a început să nu mai facă față cerințelor. Programul de furnizare a apei este de maxim două ore dimineața și seara, dar într-o zi doar jumătate de sat, iar a doua zi, cealaltă parte. Oamenii se plâng că, în primul rând, le mor de sete dobitoacele din bătătură, iar grădinile de legume și zarzavaturi se topesc sub arșița soarelui.

Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetara din acest an. Vezi ce alte acte normative au mai fost adoptate in sedinta de miercuri

Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri o derogare de la Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, astfel incat sa poata face a treia rectificare bugetara din acest an. De asemenea, a fost aprobata si un proiect de Ordonanta de Urgenta privind implementarea legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat, informeaza Guvernul.

Ce alte acte normative a anuntat Guvernul ca a aprobat

 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Proiectul de Lege aprobat de Guvern vizeaza eliminarea unor vulnerabilitati in sistemul de asigurare a protectiei informatiilor clasificate.
 • ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile Legii privind finantele publice nr.500/2002 si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010. Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern instituie, pentru anul 2014, o norma derogatorie de la Legea nr. 500/2002, in sensul ca legile bugetare anuale se pot modifica prin legi de rectificare dupa data de 30 noiembrie, si o norma derogatorie de la Legea nr. 69/2010, in sensul acordarii posibilitatii aprobarii a mai mult de doua rectificari bugetare.
 • ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare. Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
 • ORDONANTA DE URGENTA privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
 • ORDONANTA DE URGENTA privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Adoptarea acestei Ordonante va asigura o mai buna implementare a legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat, cu un impact semnificativ atat in privinta modului in care sunt folosite resursele bugetare nationale, dar si cele provenind din fondurile europene. Totodata Ordonanta creeaza cadrul legislativ care garanteaza indeplinirea conditionalitatilor ex-ante impuse de CE pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014-2020. De asemenea, Ordonanta de Urgenta prevede unele masuri pentru eficientizarea activitatii Consiliului Concurentei, pentru asigurarea concordantei intre prevederile din Legea concurentei si cele din legislatia specifica inaltilor functionari publici.
 • ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului pentru modificarea art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare. Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
 • ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea unor acte normative si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government Partnership). Prin Ordonanta adoptata de Guvern se reglementeaza ca, incepand cu data intrarii sale in vigoare, dispozitiile art. 20 din Legea nr. 202/1998 sa prevada ca toti emitentii suporta cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. De asemenea, se stabileste ca pentru actele Guvernului si deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar pentru actele Parlamentului din bugetul Camerei Deputatilor, cu exceptia rapoartelor prezentate Parlamentului, ale caror cheltuieli de publicare se suporta de catre autoritatile publice respective.
 • HOTARARE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenite veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat. Prin Hotararea adoptata de Guvern se majoreaza acest ajutor de la 265 la 300 de lei. De acest ajutor beneficiaza un numar total de 22.074 persoane.
 • HOTARARE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al Comunei Budureasa, judetul Bihor. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Garbova, Salciua si Sona, judetul Alba. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Bertestii de Jos, Surdila-Gaiseanca, Surdila-Greci si Visani, judetul Braila. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind scoaterea unei parti dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si aflat in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele indreptatite si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • Hotarare privind schimbarea titulaturii Muzeului de istorie Galati in Muzeul de Istorie ¬Paul Paltanea¬ Galati. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind prorogarea termenelor prevazute la art. 3 alin. (1) si art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar, cu modificarile si completarile ulterioare. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • MEMORANDUM cu tema: Masuri privind asigurarea functionalitatii birourilor de reprezentare externa ale Ministerului Economiei. Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune achizitionarea unor autoturisme noi pentru birourile de reprezentare externa ale ME, in care autoturismele din dotare sunt uzate fizic si moral, iar costurile de reparatii depasesc valoarea unor autoturisme noi.
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege pentru modificarea si  completarea Anexei 1 la Legea  nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de doamna deputat Ana Birchall – Grupul parlamentar al  PSD (Plx. 101/2013, L 225/2013). Aviz favorabil.
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Legea pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea” , initiata de doamna deputat Rovana Plumb, domnul senator Liviu-Marian Pop si domnii deputati Florin Iordache si Bogdan-Liviu Ciuca-Grupurile parlamentare ale
 •  PSD (Bp. 520/2014). Aviz favorabil.

Sursa: hotnews.ro

A treia rectificare bugetară: Alocări pentru titluri executorii-arierate, tăieri la Președinție, Parlament, MAE

A treia rectificare bugetară din acest an suplimentează bugetele Justiției, Agriculturii, Transporturilor, Educației, Apărării, în principal pentru plata în avans a titlurilor executorii pentru bugetari, dar taie din bugetele Președinției, Parlamentului, Externelor, Economiei, cu un deficit de 2,2%. Rectificarea, efectuată în mod excepțional de Guvern, prin derogare de la lege, este determinată de rezultatele calculate pentru intervalul 1 ianuarie-31 octombrie 2014, care scot în evidență un excedent de 0,29% din PIB față de un deficit de 1,18% din PIB aferent aceleiași perioade a anului precedent.

Guvernul arată, în proiectul de rectificare, că rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei creșteri economice pe întregul an de 2,6%, față de 2,2% cât se estimase la elaborarea legii bugetului de stat.

“Luând în considerare situația favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014, se constată posibilitatea ca în acest an să se efectueze, parțial sau integral, în funcție de creditele bugetare disponibile în bugetele ordonatorilor de credite, plata tranșei aferentă anului 2015 reprezentând titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014 și ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special, centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat”, se arată în document.

Veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat vor fi majorate, pe sold, cu 1,3 miliarde lei, deficitul bugetului general consolidat menținându-se ca valoare nominală la 14,7 miliarde lei și ca pondere în PIB la 2,2%.

Ministerul Justiției va primi 414,5 milioane lei (în principal pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială), Ministerul Public – 208,2 milioane lei (din care 205,8 milioane lei prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și 2,4 milioane lei pentru lucrări de investiții la sediile parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești), Ministerul Agriculturii – 174,1 milioane lei (în principal reprezentând hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, precum și pentru finanțarea contravalorii sentințelor definitive și irevocabile ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare), Ministerul Transporturilor – 168,5 milioane lei (în principal pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită de care au beneficiat unele categorii sociale și pentru contravaloarea serviciilor de navigație aeriană de rută restante), Ministerul Educației – 140,6 milioane lei (pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale, din care 111,0 milioane lei aferente personalului din unitățile de învațământ universitar), Ministerul Apărării Naționale – 73 milioane lei (reprezentând suplimentarea cu 100 milioane lei pentru achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, în scopul creșterii capacității operaționale a Armatei Române și reducerea cu 27 milioane lei la cheltuieli de personal urmare a economiilor înregistrate), Ministerul Afacerilor Interne -35,4 milioane lei (în principal pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială), Ministerul Culturii – 9 milioane lei (pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, pentru finanțarea restaurării monumentelor istorice precum și pentru Palatul Culturii din Iași), Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților – 457 milioane lei (pentru plata despăgubirilor stabilite în sarcina instituției prin titluri executorii).

Și Serviciul Român de Informații (14,1 milioane lei) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (2,7 milioane lei) vor beneficia de alocări suplimentare.

Majorarea veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale, determinată de plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale, are ca efect majorarea veniturilor din contribuții a bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și a bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii va fi diminuat cu 847,4 milioane lei, reprezentând, în principal, transferuri de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar bugetul Ministerului Sănătății va fi redus cu 251,2 milioane lei, reprezentând transferuri de echilibrare către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Și bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi diminuat cu 667,4 milioane lei, dar bugetele locale vor fi alimentate suplimentar cu sume defalcate din TVA în cuantum de 2 miliarde lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul preuniversitar de stat, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale acestora.

Alte 726,7 milioane lei vor fi alocate primăriilor pentru achitarea arieratelor.

Reduceri de bugete vor mai fi operate la Președinție (1 milion lei), Senat (357.000 lei), Camera Deputaților (3,3 milioane lei), Ministerul Afacerilor Externe (18,8 milioane lei), Ministerul pentru Societatea Informațională (2,2 milioane lei), Ministerul Economiei (36,2 milioane lei), Autoritatea Electorală Permanentă (4,2 milioane lei).

Sursa: mediafax.ro

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: