Home » Social » Vasluienii cu PFA trebuie să depună declarația 220

Vasluienii cu PFA trebuie să depună declarația 220

Vasluienii înregistrați ca persoane fizice autorizate (PFA) la Fisc trebuie să depună declarația 220 până luni 26 mai, inclusiv. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) au anunțat că respectivul formular, intitulat „Declarație privind venitul estimat/norma de venit“, trebuie depus de PFA care obțin venituri, în bani sau natură, provenind din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activități agricole impuse în sistem real; silvicultură; piscicultură. Cei care se încadrează în una dintre aceste categorii și care în 2013 au realizat pierderi sau au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior trebuie să depună formularul 220 până pe 26 mai.

„Declarația se completează în două exemplare: originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de cea de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal; c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b)“, se arată într-un comunicat al AJFP Vaslui.

Copia formularului rămâne la contribuabil. Declarația este pusă gratuit la dispoziția contribuabilului și se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Vasluienii înregistrați ca persoane fizice autorizate (PFA) la Fisc trebuie să depună declarația 220 până luni 26 mai, inclusiv. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) au anunțat că respectivul formular, intitulat „Declarație privind venitul estimat/norma de venit“, trebuie depus de PFA care obțin venituri, în bani sau natură, provenind din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activități agricole impuse în sistem real; silvicultură; piscicultură. Cei care se încadrează în una dintre aceste categorii și care în 2013 au realizat pierderi sau au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care,…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: