Home » Administratie » S-a votat bugetul!

S-a votat bugetul!

de Marian MOCANU

Cu unanimitate de voturi, consilierii județeni au aprobat, ieri, bugetul județului aferent anului 2015. La încheierea lucrărilor ședinței, președintele Dumitru Buzatu a ținut să remarce: „Județul Vaslui are în acest an un buget care considerăm că a fost făcut cu cea mai mare responsabilitate. Nu pot să nu observ că resursele în acest an sunt ceva mai mari, dar nu trebuie să ne entuziasmăm, nevoile județului sunt și mai mari decât veniturile. Am manifestat destulă transparență încât să răspundem, în limita posibilităților, tuturor propunerilor făcute de factorii responsabili, consilieri sau cetățeni, și am reușit, cred eu, să dăm forma cea mai bună bugetului din acest an. Faptul că nu s-a manifestat nici o opoziție, atât în lucrările pe comisii, și nici în plen, mă face să cred că am reușit acest lucru, să construim un buget echilibrat”.

Veniturile pe care se bazează județul Vaslui în acest an sunt în sumă de 268.702.787 lei. Din total cheltuieli, aproape 61 milioane lei sunt cheltuieli de personal, respectiv pentru plata salariilor celor aproape 3.000 angajați ai Consiliului Județean și instituțiilor din subordine, doar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Vaslui numărând 2.380 salariați.

O sumă asemănătoare a fost destinată pentru asistența socială – 61,3 milioane lei, din care 50 milioane pentru plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pentru bunuri și servicii destinate bunei funcționări a aparatului administrativ a fost alocată suma de 43,4 milioane lei, dar și proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, 61,3 milioane lei.

La capitolul învățământ, a fost prevăzută suma de 35,72 milioane lei, din care 6,3 milioane lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, la care se adaugă alte 12,88 milioane lei destinate finanțării programului național „cornul și laptele”, de care beneficiază 52.572 elevi din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

La capitolul sănătate, s-a alocat suma de 9,88 milioane lei, cea mai mare parte a banilor fiind direcționată către Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru lucrările și proiectele aflate în desfășurare sau pentru reallizarea documentației tehnice pentru constuirea unui nou corp de clădire destinat ambulatoriului integrat și activității administrative. La capitolul Protecția mediului, a fost alocată suma de 45.230.511 lei, din care 42.707.431 lei pentru finalizarea proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești”, restul fiind destinat implementării a patru proiecte ce au drept scop împădurirea de terenuri degradate în comunele Codăești, Fălciu, Rebricea și Ștefan cel Mare.

În bugetul din acest an au fost alocați peste 12,4 milioane lei la capitolul transporturi, din care 4,4 milioane lei destinați reabilitării și modernizării mai multor tronsoane de drum județean, respectiv Muntenii de Sus – Tanacu – Zgura, pe o porțiune de 16 km, Costești – Mănăstirea Pârvești – 10,9 km, ori Huși – Epureni – Duda – Arsura – Ghermănești, pe o lungime de 21,28 km, și întocmirea documentației pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drum strategic Bârlad – Laza – Codăești”.

Nu a fost uitat nici capitolul „cultură, recreere și religie”, căruia i-au fost destinate 11 milioane lei, atât pentru funcționarea instituțiilor din subordinea CJ, respectiv Biblioteca „N.M.Spătaru”, Centrul Județean pentru Conservarea și pormovarea Culturii Tradiționale Vaslui, a celor două muzee din Vaslui și Bârlad, și a Teatrului „V.I. Popa” Bârlad, dar și pentru restaurarea unor monumente istorice sau de patrimoniu, cum ar fi mănăstirea Pârvești, biserica de lemn din Lipovăț și biserica din Tatomirești, precum și conacul Roset – Balș, din Pribești, comuna Codăești.

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: