Home » Administratie » Taxe mai mari pentru vasluieni

Taxe mai mari pentru vasluieni

de Marian MOCANU

Vasluienii vor plăti taxe și impozite mai mari începând de anul viitor. Consilierii municipali au schimbat încadrarea străzilor în zone superioare celor în care figurau deoarece au fost introduse utilități precum gaz, canalizare etc.

Consiliul Local a municipiului Vaslui a aprobat, săptămâna trecută, noile taxe și impozite pe care le vor plăti cetățenii cu începere de la data de 1 inauarie 2016. Majorarea, în multe cazuri, a acestor obligații fiscale, s-a făcut, așa cum declara primarul Vasile Pavăl, în conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal. În afara acestor majorări inerente, o bună parte din locuitorii municipiului vor avea surpriza ca, începând de anul viitor, să constate că, deși locuiesc la periferie, vor plăti aceleași taxe ca cei care locuiesc aproape de centrul orașului. Motivul declarat este faptul că, datorită amplelor lucrări de modernizare a municipiului pe multe dintre arterele cândva uitate de lume, locuitorii beneficiază acum de toate utilitățile normale pentru aceste vremuri: gaz, apă curentă, canalizare. Un alt element luat în calcul la schimbarea de încadrare a zonei din cadrul localității o constituie și faptul că multe dintre drumurile din municipiu, inclusiv din suburbii, au fost asfaltate. În aceste condiții, având în vedere faptul că municipiul Vaslui este localitate de rangul II, se vor aplica, la impozitul calculat în funcție de valoarea clădirii sau a terenului, diferiți coeficienți de corecție. Astfel, pentru Zona A (centrală), indicele de corecție este 2,40, pentru Zona B – 2,30; Zona C : 2,20, iar pentru Zona D (aproape de exteriorul localității), indicele este de 2,10. Pentru cei care locuiesc la blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut se reduce cu 0,10. În aceeași ședință de Consiliu Local, au fost aprobate și modificările privind încadrarea într-o zonă sau alta a unor locuințe.

În general, impozitele pe clădiri s-au mărit cu 6 – 18%, în funcție de zonă și tipul construcției. De exemplu, dacă un vasluian cu un apartament cu două camere și o suprafață utilă de 55 de metri pătrați plătea impozit 159 de lei, anul viitor va trebui să achite 177 de lei. În ceea ce privește impozitul pe teren, acesta a rămas nemodificat. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Orice persoană care dobândește, construiește, reevaluează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declarațiilor de impunere, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii. Impozitul pe clădiri este anual și se plătește în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere. Nivelul majorării de întarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege și poate fi modificat prin acte normative. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: