Home » Administratie » Vineri, 25 martie, termen limită pentru efectuarea plăților anticipate aferente trimestrului I
Directia Finantelor Publice (constructie)

Vineri, 25 martie, termen limită pentru efectuarea plăților anticipate aferente trimestrului I

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii că au obligația să efectueze plățile anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului I 2016 până vineri, 25 martie. Se încadrează aici întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele fizice autorizate, care realizează venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă sunt impuși în sistem real sau la normă de venit.

Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situațiile în care a fost depusă o declarație privind venitul estimat/ norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declarația privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăților anticipate se utilizează cotă de impozit de 16%. De asemenea, contribuabilii care desfășoară activități independente și care determină venitul net în sistem real și/pe baza normelor anuale de venit, care îndeplinesc condițiile privind asigurarea obligatorie în sistemul public de pensii vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu a contribuabilului contribuția individuală de asigurări sociale (CAS) în cotă de 10,5% sau cotă integrală de contribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă, în cazul în care s-a optat pentru aplicarea acesteia.

Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal, prin decizie de impunere pe baza declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (F600).

La stabilirea plăților anticipate se are în vedere:

-baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real o reprezintă echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.

-baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor anuale de venit o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfășoară activitatea. În cazul acestor venituri baza lunară de calcul rezultată nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig.

Plățile anticipate în cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației de venit estimat/norma de venit sau a declarației privind venitul realizat, după caz. (G.P)

About Tehno Redactor

x

Check Also

Vasluienii nu mai au bani pentru plata impozitelor locale. Primăriile sunt cu veniturile la cota de avarie

de Dănuț CIOBANU  Colectarea veniturilor la bugetele locale ale ...

Primăria Vaslui pregătește de urgență un spațiu pentru amplasarea unui aparat de testare pentru COVID-19

Direcția de Sănătate Publică Vaslui a solicitat Consiliului Local ...

Dispensar medical uman la standarde europene la Berezeni

Locuitorii comunei Berezeni vor beneficia de servicii medicale de ...