Home » Administratie » Inspectoratul General pentru Imigrări la zi aniversară

Inspectoratul General pentru Imigrări la zi aniversară

de Marian MOCANU

Inspectoratul General pentru Imigrări sărbătorește 135 de ani de la atestarea documentară a primului act normativ care reglementa regimul străinilor în România „Legea asupra străinilor“. Primul centru de tranzit pentru străini din Europa a fost înființat la Timișoara. La sfârșitul lunii martie, în evidențele Biroului pentru Imigrări Vaslui erau înregistrate 425 persoane cu altă cetățenie decât cea română, dintre care 299 provin din state terțe, majoritatea din Moldova și 126 din state membre UE, SEE și Confederația Elvețiană.

Astăzi, 7 aprilie a.c., Inspectoratul General pentru Imigrări-Biroul pentru Imigrări al județului Vaslui sărbătorește 135 de ani de la atestarea documentară a primului act normativ care reglementa regimul străinilor în România „Legea asupra străinilor“, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 07.04.1881. „Primind ordinul de explusiune, străinul va trebui să arate puntul de la frontieră prin care voiesce să trécă, și, în casul acesta, i-se va remite o fóie de drum prin care se va regula itinerarul ce va avea să urmeze, și timpul cât va avea dreptul să se popréscă în fie-care localitate, până la frontieră. În casul de a contraveni la vre-una din aceste dispozițiuni, străinul va fi condus afară din țară prin forța publică”… stipula, la acea vreme, un articol de lege din actul normativ menționat mai sus. La scurt timp, a apărut Regulamentul din anul 1900, care prevedea ”Biletul de liberă trecere” ca document pentru străinii intrați în România iar în anul 1903, Adunarea Deputaților a adoptat „Legea asupra organizării Poliției Generale a Statului”. De atunci și până în zilele noastre, legislația națională s-a aflat într-un proces permanent de actualizare în concordanță cu exigențele societății românești și mai apoi de armonizare cu reglementările europene. Politicile actuale din domeniile migrație, azil și integrare a străini în România sunt elaborate astfel încât să asigure aplicarea legii într-un concept unitar de către instituțiile cu atribuții pe această linie. În prezent, Inspectoratul General pentru Imigrări are în componență, la nivel central și în fiecare județ al țării, servicii sau birouri care lucrează în interesul cetățenilor străini și al comunității noastre, cu atribuții în admisie și reglementarea dreptului de ședere, încadrarea în muncă și detașarea străinilor, prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate, pe teritoriul României. De asemenea, instituția administrează șase Centre de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil – la București, Timișoara, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu, precum și două Centre de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică – la Ilfov și Arad.

Primul în Europa, Centrul de Tranzit în Regim de Urgență de la Timișoara, administrat de Inspectoratul General pentru Imigrări, a transpus în practică, la nivel internațional, conceptul de evacuare în regim de urgență a refugiaților aflați în pericol de a fi returnați din prima țară de azil în țara de origine.

Principalele scopuri pentru care străinii și-au stabilit reședința în județ sunt reîntregirea familiei și angajarea în muncă.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: