Home » Invatamant » Profesori merituoși care au pierdut șansa unui salariu mai mare, din cauza unor banale hârtii

Profesori merituoși care au pierdut șansa unui salariu mai mare, din cauza unor banale hârtii

Potrivit rezultatelor la evaluarea dosarelor, șase candidați dintr-un total de 310 cadre didactice care s-au înscris în competiția pentru gradația de merit din 2016 au fost declarați respinși, din cauza propriei lor neatentii.

Mai exact, anumite hartii din dosarele lor au iesit „lipsa la inventar”. Dosarele nu cuprindeau fie declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, fie adeverința cu calificativele din anii școlari evaluați etc.

Au fost și două cazuri în care cei înscriși au folosit același document justificativ la mai multe subcriterii de evaluare, în condițiile în care metodologia de acordare a gradațiilor specifică faptul că un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare.

Gradația de merit reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bazã și se acordă pe o perioadă de 5 ani. Candidații care au depus dosare sunt din rândul personalul didactic cu o vechime în învățământ de cel puțin 4 ani și performanțe în activitate. Comparativ, anul trecut la nivelul județului Vaslui, au primit gradații 137 de persoane, dintr-un total de 309 înscriși. Evaluarea candidaților în baza căreia s-au acordat gradațiile de merit a vizat activitățile complexe cu valoare instructiv-educativă (80% din valoarea punctajului); performanțele deosebite în inovarea didactică/managerială (10%); participarea la proiecte(5%); contribuția la dezvoltarea instituțională (5%).

Urmează ca cei nemulțumiți de punctajele primite să depună contestații (19-20 mai), care vor fi soluționate până pe data de 27 mai. Menționăm că anul acesta Ministerul Educației a alocat județului Vaslui 180 de gradații de merit. Beneficiarii acestor drepturi vor fi stabiliți în funcție de punctajele obținute, astfel că 130 din cei înscriși nu vor beneficia de gradații. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după rezolvarea contestațiilor. (Bogdan RUSU)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: