Home » Administratie » Termenul pana la care vasluienii își pot depune situația financiară bate la ușă!

Termenul pana la care vasluienii își pot depune situația financiară bate la ușă!

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui le reamintește vasluienilor că termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015 este 30 mai. Trebuie să depună această cerere societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, precum și pentru sediile permanente.

Modalitatea de depunere a situațiilor financiare este prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe portalul e-guvernare.ro sau la ghișeul unităților fiscale la care sunt arondați operatorii economici precum și la oficiile poștale prin scrisori cu valoare declarată. Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distantă pentru contribuabilii care dețin certificat digital, situațiile financiare anuale și raportările contabile se depun în format .pdf cu fișier .xml atașat și arhivă zip. În cazul depunerii la ghișeu sau la oficiile poștale, situațiile financiare anuale și raportările contabile se depun în format .pdf cu fișier .xml atașat, pe suport CD.

Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale. Programul de asistentă este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistentă aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.

Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează numai pe baza balanței de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015. Astfel microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii: totalul activelor: 1.500.000 lei; cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei ; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10. Acestea au obligația să depună bilanț prescurtat (cod 10); cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20); formularul „Date informative” (cod 30); formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40); raport administrator; propunere distribuire profit sau acoperire pierdere; declarația privind asumarea răspunderii întocmirii situațiilor financiare; raportul comisiei de cenzori pentru societățile pe acțiuni. Entitățile denumite mari și mijlocii depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: totalul activelor: 17.500.000 lei; cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. Acestea, împreună cu entitățile de interes public sunt obligate prin lege să depună bilanț (cod 10); cont de profit și pierdere (cod 20); Date informative” (cod 30); Situația activelor imobilizate” (cod 40); situația modificărilor capitalului propriu; situația fluxurilor de trezorerie; notele explicative la situațiile financiare anuale; situația modificărilor capitalului propriu; situația fluxurilor de trezorerie; notele explicative la situațiile financiare anuale; raportul administratorului; propunere distribuire profit sau acoperire pierdere; declarația privind asumarea răspunderii întocmirii situațiilor financiare șisituații financiare anuale fac obiectul auditului statutar. (George PROCA)

About Tehno Redactor

x

Check Also

Viacons Rutier a finalizat asfaltarea unor tronsoane de drumuri în Muntenii de Jos

Ieri, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, a ...

Școlile din Bârlad nu sunt pregătite pentru noul an școlar. Primarul Boroș se joacă de-a investițiile

Deputat Adrian Solomon Școlile din municipiul Bârlad nu sunt ...

Comuna Banca, într-o continuă modernizare, cu școli reabilitate și drumuri asfaltate

”Modernizare” este cuvântul de ordine în Banca, o comună ...