fbpx
Home » Administratie » Inspectorii de la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad au verificat cât de curate sunt cursurilor de apă în județul Vaslui

Inspectorii de la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad au verificat cât de curate sunt cursurilor de apă în județul Vaslui

De pe 15 martie 2017 inspectorii de la Inspecția Bazinală de Apă au desfășurat acțiuni de verificare a stării de igienizare și salubrizare a cursurilor de apă, dar și a modului de realizare și întreținere a șanțurile și rigolelor din localități, în zonele critice depistate anterior.

Specialiștii de la Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad au urmărit în perioada controlului la unitățile administrativ teritoriale starea de igienizare și salubrizare a cursurilor de apă, asigurarea scurgerii apelor mari în secțiunile podurilor și podețelor și modul de realizare a șanțurilor marginale ale drumurilor și rigolelor stradale din localități.

În urma verificărilor în teren, inspectorii au observat starea de salubrizare și igienizare a rețelei hidrografice este relativ bună și secțiunile de scurgere în zona podețelor din localități sunt în general asigurate. De asemenea șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale sunt întreținute corespunzător doar în unele localități. Au fost semnalate construcții provizorii, în special împrejmuiri extinse până în albia minoră și pe zonele de protecție ale cursurilor de apă, iar reprezentanții administrațiilor publice locale au organizat acțiuni de conștientizare privind importanța salubrizării cursurilor de apă și au avertizat cetățenii (în special riveranii), asupra consecințelor nerespectării normelor legale din domeniul apelor și a administrării domeniului public.

În spațiul hidrografic Prut – Bârlad au fost verificate 199 de unități administrativ teritoriale (U.A.T). Dintre acestea 44 au avut loc în județul Iași, 53 în județul Vaslui, 61 în județul Botoșani și 41 în județul Galați.

Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale (avertismente) la 12 unități administrativ teritoriale din Iași și la 2 U.A.T-uri din județul Galați pentru neîndeplinirea la termenele stabilite a măsurilor dispuse anterior și neasigurarea curățirii cursurilor de apă, conform Legii Apelor.

În cadrul acțiunilor de control au fost stabilite mai multe măsuri pentru reprezentanții unităților administrativ teritoriale. Aceștia trebuie să elimine depozitele de gunoi de grajd și menajer din zona de protecție a cursurilor de apă și să îndepărteze vegetația acvatică și vegetația lemnoasă din albia minoră a cursurilor de apă. De asemenea să execute lucrări de curățare, decolmatare și reprofilare a șanțurilor de scurgere și a rigolelor, precum și decolmatarea podurilor și podețelor aflate pe raza localităților. Aceștia mai trebuie să obțină actele de reglementare pentru podurile și podețele ce traversează cursurile de apă de pe raza comunelor și să realizeze acțiuni de conștientizare a populației cu privire la obligația salubrizării cursurilor de apă și colectării selective a deșeurilor rezultate din activitățile gospodărești. Se cere sancționarea cetățenilor comunei care încalcă prevederile legislației de mediu și completarea stocului de materiale necesare intervenției în caz de dezastre, prevăzut în normativul în vigoare.

Salubrizarea cursurile de apă, dar și realizarea și întreținerea corectă a șanțurile și rigolele din interiorul localităților, diminuează riscul de producere a inundațiilor generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanți. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Prut –Bârlad preferă o atitudine constructivă și de îndrumare, trasând în fază inițială măsuri de remediere a neconcordanțelor constatate, urmând ca într-o fază ulterioară, în cazul nerespectării măsurilor trasate, să aplice sancțiuni contravenționale”, a declarat Andreea Poenaru, purtător de cuvânt A.B.A. Prut – Bârlad. (G.P)

About Tehno Redactor

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: