Home » Administratie » Proiect capital pentru municipiul Vaslui: strategie de dezvoltare urbană pentru 2021-2027

Proiect capital pentru municipiul Vaslui: strategie de dezvoltare urbană pentru 2021-2027

Consiliul Local (CL) a aprobat implementarea proiectului ”Planificare Strategica – Municipiul Vaslui”, finanțat prin  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA). Aleșii locali au votat și valoarea totală a proiectului care este în sumă de 927.431  lei (inclusiv TVA). Cofinanțarea proiectului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum de 18.548 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de ”Întocmirea documentațiilor de planificare strategică pe termen lung la nivelul municipiul Vaslui”. Obiectivele specifice sunt: realizarea planului strategic instituțional al muncipiului Vaslui aferent anilor 2021-2022; realizarea strategiei integrate de dezvoltare urbana a municipiului Vaslui 2021-2027; realizarea planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027.

Elaborarea documentelor de planificare, în acord cu obiectivele strategice care stau la baza politicii de dezvoltare regională și coeziune propusă la nivelul Uniunii Europene, vor răspunde nevoilor și exigențelor de finanțare pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2021-2027.

”Implementarea proiectului va spori capacitatea administrației locale de a realiza un management orientat spre performanță care implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe, asigurarea participării informate la decizie nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a politicilor publice locale”, se arată în referatul hotărârii.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: