Home » Monden » AQUAVAS reacționează față de afirmațiile grave și nefondate făcute în spațiul public

AQUAVAS reacționează față de afirmațiile grave și nefondate făcute în spațiul public

AQUAVAS face o serie de precizări tehnice și juridice, de natură a clarifica utilizatorilor aspectele abordate în diverse materiale de publicitate electorală locală de către un candidat la o funcție electivă. În respectivele materiale de publicitate electorală se face referire la modul de facturare a consumului de apă în blocuri, precum și calitatea apei livrată populației. Pe lângă clarificările de specialitate, operatorul regional informează consumatorii cu privire la programul de investiții în modernizarea sistemului de apă și canal, care se ridică la suma de380.000.000 lei fără TVA. 

Un prim subiect pus în discuție îl reprezintă facturarea și repartizarea consumului în condominii (blocuri), sens în care arătăm faptul că Aquavas a precizat în detaliu reglementările juridice sub incidența cărora se află acest serviciu public, de la definițiile termenilor (rețeaua publică, branșament, condominium, repartitor de costuri) până la modalitatea concretă de facturare și repartizare a consumurilor în condominii.

În mod concret, pentru clarificare vom relua câteva explicații cu trimitere strictă la cadrul legislativ care stă la baza relației contractuale dintre operator și utilizator.

Proprietatea într-un condominiu (bloc, scară), conform prevederilor Legii 196/2018, privind înființarea organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cuprinde pe lângă locuință, locurile de trecere, scările şi casa scărilor şi coridoarele; pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune; subsolul; instalaţiile de apă şi canalizare (…)”

Contractarea serviciului de furnizare a apei se face la branșamentul condominiului (bloc,scară), aspect prevazut de art.31(5) din din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu (bloc, scară), contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare”.

Conform prevederilor  Legii 196/2018-  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Sectiunea I – ”Contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice în condominii,  art.94 (1)” –Raporturile dintre furnizorii serviciilor de utilităţi publice şi asociaţiile de proprietari – în calitate de consumatori colectivi sau proprietari – în calitate de consumatori individuali, după caz, se stabilesc la nivelul branşamentului, respectiv al racordului, înpunctul de delimitare/separarea instalaţiilor între reţeaua publică de distribuţie a utilităţilor şi reţeaua interioară a utilizatorului, respectiv a utilizatorului colectiv sau a consumatorului individual după caz.

În consecință, este facturată apa consumată și înregistrată DOAR la contorul de branșament (imobil- bloc, scară, casă) . Prin urmare, orice afirmație conform careia AQUAVAS ar factura utilizatorilor apa rezultată din avarii este complet falsă și denotă o necunoaștere a prevederilor legale aplicabile în materie.

Cum se facturează consumul de apă?

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  stabilește relațiile dintre utilizator și operator la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia (în gestionarea utilizatorilor) și rețeaua publică situată pe domeniul public (aflată în gestionarea SC Aquavas) punct de delimitare reprezentat de contorul  de branșament.

Astfel, facturarea consumului de apă se face prin raportare la prevederilor art  art.31.  alin 7 pct. b din ”Legea serviciului de alimentare cu apă și  de canalizare nr. 241/2006”, republicată, care stipulează în mod expres ”Principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:

  1. a) să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
  2. b) să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual”.

Cu titlu exemplificativ ne vom raporta mai jos la facturarea consumului înregistrat la unul dintre blocurile din municipiul Vaslui.

Consumul indicat de contorul de branșament al blocului pentru luna iunie  2020 a fost de 483 mc.

Suma consumurilor declarate de catre utilizatorii din condominiu a fost de 251 mc.

Suma consumurilor (impus- 4 mc/persoană) pentru utilizatorii care nu au declarat consumul de apă a fost de 112 mc.

Suma consumurilor totale ale utilizatorilor din condominiu (declarate și impuse)  fiind 251+112=363 mc.

Între consumul înregistrat de contorul de branșament (483) mc și suma consumurilor totale ale utilizatorilor se înregistrează o diferență de 120 mc(483-363), situație în care SC Aquavas are obligația conform prevederilor art. 31 alin. 7 pct. b din Legeanr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa, republicată, de a o  repartiza în mod egal pe fiecare unitate imobiliară (apartament).

Aici ar trebui să intervină locatarii blocului din analiză, în sensul de a proceda lacitirea consumurilor indicate de repartitorii individuali din fiecare apartament, la verificarea instalației interioare comune, la verificarea apartamentelor pentru care nu s-a transmis indexul, inspecția subsolurilor pentru a se identifica eventuala cauză ce generează aceste diferențe.

Precizam faptul că, atunci când s-a solicitat acest lucru, au participat la aceste verificări și reprezentanți ai Aquavas, sens în care ne manifestăm disponibilitatea și pe viitor.

Altfel este evident că în mentalul public a fost inoculată ideia că acea diferență (în cazul de față 120 mc.) este facturată suplimentar -furată de către Aquvas, așa cum se afirmă într-un limbaj impardonabil în spațiul public.

Aquavas facturează doar apa livrată blocului respectiv și nimic altceva în plus.

Facturarea se face la contorul de branșament!

Asadar,  Aquavas are obligația legală de a se raporta strict la consumul indicat de contorul de bransament (care reprezintă ultimul element din rețeaua publică) și, în situația existenței unei diferențe între acesta și suma consumurilor utilizatorilor din condominium, este obligată de a o repartiza în mod egal pe fiecare unitate imobiliară (apartament).

Cu alte cuvinte, modalitatea de repartizare și facturare a consumului în condominii este prevazută de lege, SC Aquavas având obligația legală de a proceda în acest sens contrar opiniilor exprimate în spațiul public de anumite persoane cum că  această modalitate reprezintă o opțiune a operatorului.

Facem precizarea că  factura emisă de operator cuprinde informații relevante (atât față cât și verso)  cu privire la relația operator – utilizator și reprezintă un mijloc de informare deosebit de important.

Apreciem ca o minimă lecturare a acestora (cu bună credință) ar permite oricarei persoane interesate de clarificarea acestui aspect să înțeleagă faptul că ne aflam în prezența unui cadru legislativ imperativ care reglementează la nivel național (aplicabil tuturor operatorilor din țară)  modalitatea de facturare și de repartizare a consumului în condominii (fie la nivel de asociație, fie individual facturarea este facută de catre toți operatorii de apă din România în mod invariabil la contorul de branșament) și , pe cale de consecință Aquavas, ca de altfel, toți operatorii de apă și canal sunt obligați de legislație să factureze prin raportare la contorul de branșament.

Prin urmare, o altă modalitate de facturare decât cea raportată la contorul de branșament (raportată strict  la repartitorul de costuri din apartamente așa cum se sugerează) ar reprezenta încalcarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Ceea ce se întâmplă după contorul de branșament este strict în sarcina proprietarilor de apartamente din blocul (scara) respectiv(ă).

În acest context, Aquavas reamintește utilizatorilor că, solutia pentru înlaturarea oricărei suspiciuni și o gestionare în condiții optime a consumurilor din rețeaua interioară o reprezintă contractarea acestui serviciu la nivel de branșament/branșamente prin asociația de proprietari, cu implicarea activă a administratorilor acestor asociații de proprietari (așa cum este prevazut de altfel șiprin Legea 241/2006 republicată).

Așadar, Aquavas insistă în a recomanda/solicita utilizatorilor să opteze pentru constituirea în asociații de proprietari și contractarea acestui serviciu la nivel de branșament (contract încheiat între operator și asociația de proprietari) tocmai pentru înlaturarea oricărei suspiciuni și pentru gestionarea optimă a eventualelor diferențe de consumuri. 

Apa este potabilă. Consumatorii nu sunt în pericol!

O altă susținere, repetitivă și lipsită de fundament tehnic, de natură a crea panică în rândul utilizatorilor este cea conform căreia: ” Aquavas pune în pericol viața cetățenilor din județ pentru că transportă apa prin conducte cancerigene de azbociment”.

Spunem repetitivă, pentru ca acestă afirmație eronată, a mai fost făcută și în cursul anului trecut când Aquavas a evidențiat în cadrul unui Drept la replică în ediția din data de12.09.2019 a publicației locale ”Vremea nouă”, argumentele de ordintehnic și juridic care demonstrează fără tagadă că acestă sustinere extrem de gravă este lipsită de orice fundament, tehnic și juridic.

Redăm mai jos  articolul în discuție:

Pentru a vizualiza tot articolul apasați  aici:

http://vremeanoua.ro/aquavas-il-pune-la-punct-la-modul-dur-si-cu-date-exacte-pe-consilierul-arcaleanu/

Investițiile Aquavas Vaslui în modernizarea rețelelor

În acest context și, în mod evident, în legatură cu un alt subiect ce vizează operatorul de apă și canal din județul Vaslui, apreciem util a aminti investițiile realizate sau în curs de realizare în infrastructura de apă și canal, finanțate din fonduri europene nerambursabile și cu cofinanțarea sigurată de către institutiile publice locale.

În mod concret, au fost realizate și finalizate în județul Vaslui urmatoarele investiții:

Reabilitare stație de tratare municipiul Vaslui – valoare investiție 17.110.153,65 lei fără TVA.

Reabilitare stație de epuraremunicipiul Vaslui – valoare investiție 41.985.773,64 lei fără TVA.

Reabilitare stație de tratare municipiul Bârlad – valoare investiție 18.154.802,35 lei fără TVA.

Reabilitare stație de epurare municipiul Bârlad – valoare investiție 38.746.525,97 lei fără TVA.

Reabilitare stație de tratare municipiul Huși – valoare investiție 4.428.671,80 lei fără TVA.

Reabilitare stație de epurare municipiul Huși – valoare investiție 5.591.428,07 lei fără TVA.

Alte proiecte de investiții în derulare 

La această dată, se afla în curs de executie următoarele lucrări:

Contract – VS-CL-VS-R01 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”- valoare investiții 74.557.090,14 lei făra TVA – stadiu fizic 53 %;

Contract – VS-CL-HU&NE-R03 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negreşti” – Lot 1 Huși – valoare investiții 30.439.357,96 lei fără TVA – stadiu fizic 75 %;

Contract – VS-CL-HU&NE-R03 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negreşti” – Lot 2 Negrești – valoare investiții 17.753.115,04 lei făra TVA – stadiu fizic 84 %;

Contract – VS-CL-NE-R04 ”Stația de tratare și Stația de epurare Negrești” Lotul 1- Lucrări la Stația de tratare Negreşti- valoare investiții 3.882.534,63 lei fără TVA – stadiu fizic 39 %

Contract – VS-CL-NE-R04 ”Stația de tratare și Stația de epurare Negrești”Lotul 2 – Lucrări la Statia de epurare Negreşti- valoare investiții8.233.444,39 lei fără TVA – stadiu fizic 44 %.

De asemenea, se află în procedura de achiziție publică urmatoarele contracte de lucrări:

Contract – VS-CL-BD-R02 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad” – valoare estimată 66.095.452,92 lei fara TVA. Termen de depunere a ofertelor 24.09.2020.

Contract – VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apă brută și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad” Lot 1 Vaslui – valoare estimată 30.409.356,75 lei fara TVA. Termen de depunere a ofertelor 22.10.2020.

Contract – VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apă brută și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad” Lot 2 Bârlad – valoare estimată 13.033.971,55 lei fără TVA. Termen de depunere a ofertelor 22.10.2020.

Astfel, până la acest moment valoarea totală a investițiilor implementate în infrastructura de apă și canal sau aflate în curs de implementare, în ultimiiani, este de aproximativ 380.000.000 lei fără TVA.

Proiect de apă și canal pentru 47 UAT-uri vasluiene

Nu în ultimul rând, SC Aquavas Vaslui promovează în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, care vapresupune realizarea de investiții în cadrul a 47 unități administrativ-teritoriale (comune).Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 270.000.000 euro fără TVA, din care circa 117.000.000 euro reprezintă investiții în infrastructura de apă, iar 153.000.000 investitii în infrastructura de canalizare.

La această dată, proiectul se află în curs de revizuire de către consultant, conform cerințelor JASPERS și ale Autorității de Management POIM.

Echipa Aquavas  asigură utilizatorii de tot suportul necesar în vederea desfășurării relațiilor contractuale în cele mai bune condiții și continuării demersurilor în vederea accesarii și implementării fondurilor nerambursabile europene în infrastructura de apă și canal, în scopul asigurării accesului la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare cetațenilor din județul Vaslui.

Ținând cont de precizările făcute , este evident ca afirmațiile apărute în spațiul public și în special ,,Aquavas pune în pericol viața cetățenilor din județ,, și ,, societatea de apă și canalizare umflă nejustificat facturile oamenilor,, sunt lipsite de adevar și sunt de o gravitate de natură a crea panică în rândul populației, situație inaceptabilă chiar și în scopul obținerii de electorat și avantaje de imagine. 

SC Aquavas Vaslui

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: