Home » Local » Credite bancare garantate cu terenuri agricole. Peste 2.700 de ipoteci deschise în 2020

Credite bancare garantate cu terenuri agricole. Peste 2.700 de ipoteci deschise în 2020

În primele 11 luni ale acestui an, în județul Vaslui au fost deschise la instituțiile financiare un număr total de 2.711 ipoteci. Numai în luna noiembrie 2020, au fost înregistrate 312 ipoteci, majoritatea acestora intabulate în cartea funciară fiind formate din terenuri agricole extravilane și terenuri intravilane.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, situația pe luna noiembrie 2020 este următoarea: 154 ipoteci agricole extravilate; 74 ipoteci intravilane pe terenuri cu construcții, 43 ipoteci intravilane fără construcții etc.

La fel ca în anii trecuți, utilizarea terenurilor agricole pentru deschderea ipotecilor se explică prin faptul că evaluatorii băncilor comerciale consideră terenurile vandabile pentru garanțiile imobiliare, în dauna caselor sau apartamentelor.

Ipoteca este o garanție reală, servind la garantarea obligațiilor unui debitor față de creditorul său. Indiferent de felul ei, ipoteca prezintă următoarele elemente generale: este un drept accesoriu, deoarece însoțește și garantează un drept principal, și este o garanție imobiliară, deoarece are ca obiect numai bunuri imobile aflate în circuitul civil etc.

Cel ce constituie ipoteca trebuie să aibă capacitatea deplină de exercițiu și calitatea de proprietar actual al imobilului (teren sau apartament) ce se ipotechează. Bunurile viitoare ale debitorului nu pot forma obiectul unei ipoteci. De asemenea, nu se pot ipoteca bunurile altuia, indiferent dacă acestea aparțin persoanelor fizice sau juridice, decât cu consimțământul lor expres.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: