Home » Administratie » Revoluție în administrația locală! Plan Strategic Instituțional la Primăria Vaslui

Revoluție în administrația locală! Plan Strategic Instituțional la Primăria Vaslui

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba în această săptămână „Planul Strategic Instituțional al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2022”. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Planificare Strategică – Municipiul Vaslui”, cu finanţare nerambursabilă din Fondul Social European. Motivele care stau la baza întocmirii planului strategic privesc eficientizarea şi eficacitatea instituţională; managementul orientat pe obiective şi pe rezultate; utilizarea eficientă a resurselor financiare: obiective, rezultate,indicatori; responsabilizarea personalului instituţiei; comunicarea între departamentele instituţiei; transparenţa şi claritatea la nivelul instituţiei: existenţa unui mandat, a unei viziuni, a unor direcţii de acţiune.

„Unul din obiectivele principale urmărite la întocmirea şi punerea în practică a Planului Strategic Instituţional constă în trecerea de la actualul sistem de management de administrare a resurselor către un management orientat spre rezultate. Principalele caracteristici ale unui PSI sunt: viziunea, analiza mediului intern și extern, identificarea factorilor implicaţi, analiza resurselor disponibile, stabilirea unor obiective SMART”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre.

Planul aferent anilor 2021- 2022 reprezintă un document de management şi de programare bugetară internă, structurat în 3 părţi principale: componenta de management; componenta de buget/programare bugetară; componenta de implementare (raportare şi monitorizare).

Documentul oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care vor fi promovate la nivelul Primăriei Vaslui în perioada următoare şi reprezintă totodată un document de tranziţie către Strategia de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui în perioada 2021-2022.

(Dănuț CIOBANU)

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: