Home » Business » CCIA Vaslui: Învățământul profesional dual poate rezolva criza forței de muncă calificată

CCIA Vaslui: Învățământul profesional dual poate rezolva criza forței de muncă calificată

de Dănuț CIOBANU 

Camera de Comerț și Industrie a României, reprezentant instituționalizat al comunității de afaceri din România, susține necesitatea relansării învățământului profesional dual prin realizarea unui proiect specific comun. Proiectul urmează să reflecte conjugarea tuturor acțiunilor factorilor și actorilor implicați, și care să fie orientat, cu prioritate, către pregătirea și gestionarea forței de muncă și adaptarea corespunzătoare a calificărilor la nevoile economiei reale.

Obiectivul prioritar al camerelor de comerț este de a consolida sistemul educațional românesc, prin aprofundarea și valorizarea parteneriatului cu autoritățile publice cu responsabilități în implementarea sistemului de învățământ profesional dual, la nivel local, regional și național, pentru asigurarea cadrului necesar dezvoltării resursei umane conform cerințelor pieței muncii.

Contextul național relevat de analize și statistici oficiale atestă că: există un deficit de forță de muncă calificată în meseriile cerute de operatorii economici, în special din IMM cu capital privat românesc; există o tendință demografică negativă în regiunile mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est/Sud-Est); România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de inactivitate ale populației apte de muncă din Uniunea Europeană, cauzată inclusiv de rata scăzută a relevanței absolvenților sistemului educațional actual pentru piața forței de muncă; cu toate că multe firme s-au retehnologizat în ultimii ani la nivelul cerut de competitivitatea mondială, acestea întâmpină reale dificultăți în găsirea de personal calificat să folosească utilaje performante; firmele manifestă o reală disponibilitate de a investi în învățământul profesional dual cu dorința de a fideliza potențialii angajați; există interesul ca școala profesională să pregătească absolvenți cu competențe reale în așa fel încât să-și diminueze cheltuielile de pregătire a personalului.

„Tradiția și experiența camerelor de comerț în formarea profesională a adulţilor certifică competențele ridicate ale acestora în ceea ce privește: identificarea nevoilor de instruire corelate cu cerințele mediului economic; dezvoltarea de programe de instruire; pregătirea de formatori; planificarea, organizarea, implementarea și evaluarea proceselor de instruire; atragerea de resurse pentru dezvoltarea proceselor de instruire;  certificarea de competențe dobândite în mod non-formal, standardizarea ocupațiilor etc.”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre care privește modificarea Legii nr. 335 din 2007 privind camerele de comerț din România.

Camerele de comerț județene cunosc specificul local și regional și participă activ la dezvoltarea durabilă a acestora, prin programe de formare, derulate la înalte standarde calitative, și infrastructură corespunzătoare (spații dedicate, resurse umane calificate etc.) pe care o implică acest proces.

În acest context, prioritățile CCIR și ale camerelor județene pot fi materializate prin implicarea în proiectarea și implementarea programelor de formare în sistem dual, corespunzătoare unor atribuții precum: consilierea companiilor cu privire sistemul de învățământ în sistem dual,  inclusiv referitor la oferta existentă pe piața muncii; pregătirea, evaluarea și certificarea tutorilor din cadrul companiilor; înregistrarea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământ dual; monitorizarea instruirii și participarea la evaluările elevilor.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: