Home » Administratie » Chiriile din bocurile ANL se actualizează! Modul de calcul al chiriilor s-a modificat

Chiriile din bocurile ANL se actualizează! Modul de calcul al chiriilor s-a modificat

Consiliul Local (CL) Vaslui va dezbate un proiect de hotărâre privind cuantumul chiriilor pentru un număr de 81 de unităţi locative destinate închirierii, construite prin fonduri ANL.

Prin adresa înregistrată la Primăria Vaslui, Locativa Vaslui înaintează documentaţia cuprinzând calculul chiriilor pentru cele 81 de unităţi locative aflate în administrare.

„Prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, modul de calcul al cuantumului chiriilor s-a modificat, ceea ce conduce la necesitatea actualizării valorii chiriilor pentru locuinţele construite prin fonduri ANL, aflate în administrarea municipiului Vaslui”, precizează Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Chiria pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, al cărei model de calcul se stabileşte prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de investiţie a construcţiei, va acoperi: recuperarea investiţiei calculate din valoarea de investiţie a construcţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale; o cotă de maximum 1,5%, aplicată la valoarea de investiţie a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor , pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale; o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de investiţie a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor, care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

(Dănuț CIOBANU)

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: