Home / Tag Archives: bursa scolara

Tag Archives: bursa scolara

Municipiul Vaslui este pe primul loc în Moldova la numărul burselor școlare

de Dănuț CIOBANU

În municipiul Vaslui există cel mai mare număr de elevi din zona Moldovei care primesc de la bugetul local burse școlare. În anul școlar 2019-2020, elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) vor primi un număr de 4.144 burse (de performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor social).

Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a precizat că, în prezent, un procent de 30% din elevii din învățământul preuniversitar primesc burse școlare.

“Ca și număr de elevi care încasează burse suntem pe primul loc în Moldova. La anul vom analiza situația burselor și vom veni cu propuneri în ceea ce privește procedura de acordare, precum și cuantumul unor burse. Sunt discuții în ceea ce privește acordarea bursei de merit și vom rezolva această problemă”, a precizat Vasile Pavăl.

În cursul lunii octombrie 2019, Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat numărul și cuantumul burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Astfel, se vor acorda în noul an școlar un număr de 4.144 burse (de performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor social), pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Vaslui, aferente anului 2019-2020, din care: 59 burse de performanță; 3.084 burse de merit; 228 burse de studiu; 773 burse de ajutor social. Cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar este următorul: bursa de performanță este de 350 lei/lună; bursa de merit este de 80 lei/lună; bursa de studiu este de 70 lei/lună; bursa de ajutor social este de 60 lei/lună.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Vaslui. Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII, la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vaslui. Primesc burse elevii care au media la purtare 10/calificativul «FB» în semestrul pentru care se acordă bursa și care îndeplinesc criteriile prevăzute în regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora. Bursele se plătesc lunar în limita fondurilor aprobate cu această destinație pe perioada cursurilor școlare, nefiind inclusă vacanța de vară.

550 de burse de studiu și de ajutor social pentru elevii din Vaslui

de Cristian DIMA

Elevii care au media generală peste 7 vor primi lunar 50 de lei, iar elevii bolnavi și cei care provin din familii cu venituri mici vor primi lunar 40 de lei.

Autoritățile locale vasluiene vor acorda elevilor, în anul școlar 2017-2018, pe lângă bursele de performanță și de merit, burse de studiu și de ajutor social. Vor fi acordate lunar 255 de burse de studiu, a căror valoare este de 50 de lei, și 295 de burse burse de ajutor social în valoare de 40 de lei.

Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie. Pentru a primi acest tip de bursă, elevii trebuie să aibă media generală peste 7 și nota 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care se acordă bursa. La fel ca și bursele de merit, bursele de studiu se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Cele 295 de bursele de ajutor social elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. Acestea se acordă elevilor orfani sau bolnavi TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor (se acordă pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar). Primesc bursă de ajutor social și elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, precum și elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: nu realizează venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50 % din salariul minim net pe economie și nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: