Home / Tag Archives: teren parloaga

Tag Archives: teren parloaga

Iată cum puteți strânge bani la buget, domnule primar Boroș!

Supraimpozitarea proprietarilor care lasă în paragină terenurile și imobilele ar fi o sursă de venit la bugetul anemic al Primăriei Bârlad, dar și o modalitate de sancționare a celor care își lasă proprietățile de izbeliște, urâțind aspectul orașului.

Astfel de terenuri și case date uitării până când găsesc vreun mușteriu care să le cumpere sunt cu zecile în Bârlad, destul de multe fiind situate pe strada principală. Astfel, lângă Pavilionul expozițional ”Marcel Guguianu”, unul dintre cele mai moderne spații expoziționale din țară, se află un teren viran invadat de bălării de doi metri. Primăria a cosit de câteva ori suprafața respectivă, deși nu era responsabilitatea municipalității, din dorința de a salva aspectul zonei ultracentrale.

Codul Fiscal permite supraimpozitarea acestor categorii de proprietari, dar nu obligă primăriile să o aplice. În consecință, nici actuala conducere a primăriei locale nu se simte obligată, chiar dacă maidanul năpădit de buruieni se află la doar 300 de metri de sediul primăriei și chiar dacă măsurile coercitive aplicate celor certați cu bunul simț ar aduce fonduri serioase la buget.

În țară sunt destui primari curajoși care nu au stat pe gânduri și, împreună cu consiliile locale, au decis majorarea impozitelor proprietarilor de terenuri lăsate de izbeliște. Primăria din Oradea, de exemplu, a aplicat încă din 2015 această măsură care a dus la schimbarea atitudinii proprietarilor de case și terenuri abandonate. Poliția Locală din Oradea a fost cea care a inventariat toate proprietățile părăsite.

De ce nu s-ar aplica și la Bârlad? Mereu a fost invocat gradul de sărăcie a populație, dar nu s-a luat în calcul și gradul de indolență. (Mihaela NICULESCU)

Liber la vânzarea terenurilor pârloagă. Ce trebuie să facă vasluienii care vor să-și vândă terenurile agricole

Legea vânzării terenurilor agricole a primit girul final al Parlamentului. Dincolo de comentariile pro și contra pe care actul normativ le-a stârnit în rândul cetățenilor, mulți vasluieni sunt dornici, din păcate, să scape cât mai repede de terenurile pe care nu le cultivă, dar pe care sunt nevoiți să plătească impozite.

Iată câteva lucruri pe care proprietarii care vor să-și înstrăineze terenurile trebuie să țină cont, conform Recolta.eu:

1. Înregistrarea ofertei la primărie. “Vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor. Cererea este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

2. Obligația primăriei: afișarea ofertei de vânzare. “În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligația să afișeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său și, după caz, pe pagina de internet a acesteia”.

3. Obligația primăriei: informarea MADR. “Primăria are obligația de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afișare, ale ofertei de vânzare și ale documentelor doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii”.

4. Publicarea ofertei pe site-ul MADR. “În scopul unei transparențe extinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului structura centrală (MADR), respectiv structurile teritoriale, după caz, au obligația să afișeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile”.

5. Obligațiile titularilor dreptului de preempțiune: manifestarea în scris a intenției de cumpărare: “Titularul dreptului de preempțiune trebuie să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată. Primăria va afișa, în termen de 24 ore de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, respectiv le va trimite pentru afișare pe site către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz”.

– În cazul în care mai mulți preemptori de rang diferit își manifestă în scris intenția de cumpărare, la același preț și în aceleași condiții, vânzătorul va alege, preemptorul, potențial cumpărător, și va comunica numele acestuia primăriei.

– În cazul în care, mai mulți preemptori de același rang își manifestă în scris intenția de cumpărare și niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la același preț și în aceleași condiții, vânzătorul va alege dintre aceștia și va comunica numele acestuia primăriei.

– În cazul în care, un preemptor de rang inferior oferă un preț superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalți preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preț, cu preemptorii de rang superior. Procedura se va desfășura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile. La expirarea celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele preemptorului.

6. Obligația primăriei: Informarea MADR privind cumpărarea. În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea preemptorilor, primăria are obligația să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorului ales, potențial cumpărător, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale.

7. Vânzarea liberă: “Dacă în termenul de 30 de zile niciunul dintre titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege și a normelor metodologice, urmând ca vânzătorul să înștiințeze în scris primăria, despre aceasta. Vânzarea liberă a terenului la un preț mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiții mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută”.

8. Avizul final de la autoritățile regionale și cele naționale: Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 de hectare, de către structura centrală.

“Verificarea îndeplinirii condițiilor se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea datelor și documentelor. În cazul îndeplinirii condițiilor legale, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care niciun preemptor nu-și manifestă intenția de cumpărare prin depunerea ofertei în termenul prevăzut de prezenta lege, nu este necesară emiterea avizului. În acest caz, contractul de vânzare se încheie pe baza adeverinței eliberate de primărie”.

Arendașul care dorește să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să dețină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale, la momentul afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei.

Actul normativ atribuie responsabilități în privința vânzării terenurilor și Ministerului Agriculturii. Acestea sunt următoarele:

a) asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempțiune;
c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de vânzare-cumpărare de către potențialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege;
d) emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) înființează, gestionează și administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi;
f) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: