Home » Administratie » Start la subventiile pentru fermieri

Start la subventiile pentru fermieri

de Marian MOCANU

Primele sesiuni din acest an pentru acordarea de fonduri nerambursabile europene destinate investitorilor în agricultură au fost deschise săptămâna trecută. Fermierii pot depune la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Vaslui dosarele pentru subMăsurile „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și „Investiții în exploatații agricole”. La ultima sesiune de depuneri, cea din 2012, peste 100 de tineri fermieri din județul Vaslui au primit finanțări de până la 40.000 euro. Suma totală ce va fi acordată în acest an la nivel național este de peste 110 milioane euro.

Din data de 25 martie a fost deschisă prima sesiune de primire a cererilor de finanțare din fonduri nerambursabile din noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Este vorba de sesiunile de depunere a proiectelor pentru subMăsura 4.1- Investiții în exploatații agricole din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice” și pentru subMăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, urmând ca, ulterior, să fie deschise sesiuni de depunere a proiectelor și pentru alte măsuri de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

alin trifu

Alin Dan Trifu

„Lansarea primelor măsuri de finanțare din PNDR 2020 vine cu o serie de elemente și soluții inovative, care vor asigura o gestionare eficientă și transparentă a fondurilor europene și, totodată, va facilita accesul la finanțare. Această facilitare este asigurată prin scurtarea perioadelor de evaluare și selecție a proiectelor și prin aplicarea de simplificări procedurale și mecanisme utile potențialilor beneficiari (depunere on-line, bază de date cu prețuri de referință, procedură de achiziții private on-line etc.”, a precizat Alin Dan Trifu, directorul OJFIR Vaslui.

Prin Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, vor primi sprijin financiar nerambursabil investițiile pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermelor (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. Beneficiarii acestei submăsuri pot fi fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative și grupuri de producători (constituite în baza legislației naționale, care deservesc interesele membrilor). Finanțarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari este de 50%, respectiv de 30% pentru fermele mari, de peste 500.000 SO. Suma pusă la dispoziție pentru această sesiune este de 205.776.952 euro, din finanțarea Uniunii Europene și cofinanțarea Guvernului României. Alocarea financiară se va face distinct, pentru sectorul vegetal și zootehnic sunt alocate câte 72.021.933 euro, pentru fermele de familie 20.577.695 euro, iar pentru exploatațiile din zona montană 41.021.391 euro.

Oportunitate pentru tinerii fermieri

Scopul investițiilor realizate în cadrul subMăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” este de a sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi unici ai unei exploatații agricole. Finanțarea nerambursabilă, în valoare de 40.000 euro, pentru exploatațiile cu a valoare a producției fermei situată între 12.000 și 29.999 SO și respectiv 50.000 euro pentru proiecte cu valoarea estimată între 30.000 și 50.000 SO, oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul acestei subMăsuri este de 100%.

Sprijinul financiar nerambursabil este acordat tinerilor fermieri sub formă de primă, în două tranșe, prima tranșă fiind de 75% din valoarea totală a sprijinului, primită la instalare, iar a doua tranșă reprezintă 25% și se acordă în maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finanțare.

Fondurile europene nerambursabile pentru anul 2015, alocate de Uniunea Europeană acestei subMăsuri și contribuția de la Bugetul Național sunt în valoare totală de 111.209.889 euro.

În precedentul program, această măsură a suscitat un viu interes din partea tinerilor fermieri vasluieni, doar la ultima sesiune de depunere a proiectelor pe fosta măsură 112, care a avut loc în anul 2012, au primit finanțare un număr de 111 proiecte, pentru sume de până la 40.000 euro/fermier.

Schimbări în favoarea aplicantului

tractor tanar fermier campFață de vechea Măsură 112, au apărut o serie de măsuri menite să înlesnească accesul la fondurile europene a tinerilor fermieri care doresc să-și înființeze pentru prima dată o exploatație. Astfel, în cadrul proiectelor depuse, pentru terenurile agricole, se acceptă, pe lângă suprafețele aflate în proprietate sau în arendă, și cele concesionate pe o perioadă de minim 5 ani, pentru terenurile agricole, și de minim 10 ani, pentru cele din pomicultură, termen care decurge de la data depunerii cererii de finanțare.

În plus, începând din acest an, fermele agricole sunt estimate în loc de unitățile de dimensiuni economice (UDE-uri), în valoarea producției în euro a fermei, așa numitele SO-uri. Astfel, pentru a primi finanțare în cadrul subMăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, apelnatul trebuie să facă dovada că exploatația sa este evaluată la 12.000 – 25.000 SO-uri. Spre exemplificare, valoarea unui hectar de teren cultivat cu grâu este de circa 530 euro, a unui hectar cu porumb este de 640 euro, în timp ce, pentru cartofi, valoarea unui ha cultivat cu această cultura este de peste 3.120 euro. În cazul fermierilor cultivatori de legume, pentru proiecte care propun cultivarea de legume proaspete, pepeni și căpșuni în câmp, fiecare ha are o valoare de peste 7.100 euro, în timp ce, pentru aceleași plante cultivate în spații protejate, sere sau solarii, valoarea ajunge la pese 37.200 euro/ha. În plus, la stabilirea valorii producției în euro a fermei sunt luate în calcul incluisv numărul de animale (cabaline – 1.900 euro/cap animal; vaci de lapte – 1.033 euro/cap animal, ovine – 50 euro/bucata), dar și suprafața de pășune sau fânețe aflată în folosință, a cărei producție este estimată la circa 262 euro/ha. Practic, la întocmirea planului de afaceri și a proiectului de finanțare nerambursabilă, fermierii ce doresc să acceseze subMăsurii 6.1 trebuie să ia în calcul toate bunurile agricole aflate în componența fermei, pentru a beneficia de o finanțare adecvată dezvoltării exploatației.

„Aceste prime sesiuni anuale pentru depunerea de proiecte sunt continue până la data de 30 octombrie 2015 sau până la epuizarea fondurilor alocate în acest an pentru fiecare submăsură în parte. Astfel, sesiunile continue aferente anului 2015 se pot opri înainte de termenul limită dacă valoarea totală solicitată prin cererile de finanțare a proiectelor atinge nivelul alocării respectivei sesiuni. Primirea cererilor de finanțare se va face de către AFIR exclusiv on-line pentru subMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, iar pentru subMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri depunerea cererilor de finanțare se va realiza în format tipărit sau on-line”, a mai spus Alin Dan Trifu, directorul OJFORVaslui.

About Mihai Vasile