Home » Administratie » Ajutorul de deces a crescut de două ori mai mult decât pensiile

Ajutorul de deces a crescut de două ori mai mult decât pensiile

de Marian MOCANU

De pe 1 ianuarie 2016, ajutorul de deces acordat pensionarilor din sistemul de stat a crescut cu 266 de lei, iar cel acordat rudelor pensionarilor cu 133 de lei. Creșterea este de aproape două ori mai mare decât cea a pensiilor, majorate cu doar 5%.

De la începutul acestui an, în afara majorării pensiilor cu 5%, a crescut și cuantumul ajutoarelor pentru înmormântare acordate pensionarilor din sistemul de pensii de stat și rudelor acestora. Astfel, de la 1 ianuarie 2016, ajutorul de deces acordat asiguratului sau pensionarului a ajuns la 2.681 lei, cu 266 lei mai mult decât până anul trecut. În același timp, ajutorul acordat în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarilor este de 1.341 lei, față de 1.208 lei, cât era până acum. Practic, majorarea acestui ajutor de deces a fost dublă decât în cazul pensiilor.

În cursul anului trecut, Casa Județeană de Pensii Vaslui a acordat 4.641 ajutoare de deces, în sumă totală de peste 11 milioane lei. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se înțelege orice mijloc de probă admis de lege (chitanță, factură etc.). Beneficiază de ajutor de deces și pensionarul sau asiguratul căruia i-a decedat un membru de familie. Se consideră membru de familie: soțul, copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate, părinții și bunicii oricăruia dintre soți. Ajutorul de deces se acordă în baza unei cereri adresată Casei Județene de pensii, cerere la care se atașează certificatul de deces original și copie, actului de identitate al solicitantului, original și copie, cuponul de pensie al persoanei decedate sau susținătorului și dovada că persoana care solicită ajutorul a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

de Marian MOCANU De pe 1 ianuarie 2016, ajutorul de deces acordat pensionarilor din sistemul de stat a crescut cu 266 de lei, iar cel acordat rudelor pensionarilor cu 133 de lei. Creșterea este de aproape două ori mai mare decât cea a pensiilor, majorate cu doar 5%. De la începutul acestui an, în afara majorării pensiilor cu 5%, a crescut și cuantumul ajutoarelor pentru înmormântare acordate pensionarilor din sistemul de pensii de stat și rudelor acestora. Astfel, de la 1 ianuarie 2016, ajutorul de deces acordat asiguratului sau pensionarului a ajuns la 2.681 lei, cu 266 lei mai mult decât până…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Tehno Redactor