Home » Administratie » Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, posibilă până pe 25 mai!

Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, posibilă până pe 25 mai!

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui reamintește contribuabililor plătitori de impozit pe profit că 25 mai este ultima zi pentru depunerea formularului 230  – „Cerere privind destinația sumei reprezentând pană la 2% din impozitul anual pe venituri din salarii și asimilate salariilor”.

Formularul se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2015 venituri din salarii și asimilate salariilor și își exercită opțiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult, precum și de către cele care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii.

De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură din activități independente, își pot exercita opțiunea de virare a sumei de 2% din impozitul pe venit anual către entitățile nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și către unitățile de cult prin depunerea formularului 200 (,,Declarație privind veniturile realizate din România”). Opțiunea de virare a sumei de pană la 2%, se face către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.La capitolul activități independente sunt consemnate următoarele: cedarea folosinței bunurilor, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură și silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, jocuri de noroc și operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Formularele 200 și 230 se pot obține direct de la sediul unităților fiscale sau pot fi descărcate de pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Se pot depune la ghișeul unității fiscale în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul. În cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la oficiul poștal, se pot depune prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Sau pot fi depuse și on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. De asemenea, contribuabilii se pot înrola în Spațiul Privat Virtual pe pagina de internet www.anaf.ro de unde , după înregistrare, își pot exprima on-line opțiunea privind destinația sumei reprezentând pană la 2% din impozitul anual pe venit, accesând secțiunea Declarații – Completarea Declarației. Prin această modalitate de depunere se elimină timpul consumat pentru deplasarea la sediile unităților fiscale, se evită aglomerația la ghișeele instituției ori eventualele costuri generate de transmiterea cererilor prin postă cu confirmare de primire. (George PROCA)

About Tehno Redactor