Home » Administratie » Principalele realizări ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui în luna noiembrie

Principalele realizări ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui în luna noiembrie

Totalul veniturilor bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui în luna noiembrie a fost de 53,9 milioane lei. Suma reprezintă un grad de realizare de 106,12% a programului de încasări (50,8 mil.lei). La bugetul de stat suma încasată a fost de 21,4 mil. lei, la bugetul asigurărilor sociale de stat s – au încasat 21,1 mil. lei iar la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate s-au încasat 10,6 mil. lei. La bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj s-a încasat 0,8 mil. lei.

Având în vedere Strategia Agenției Naționale de Administrare Fiscală pe termen mediu, principala preocupare a personalului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui o reprezintă combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea conformării voluntare și colectarea eficientă a veniturilor la bugetul general consolidat, reducerea arieratelor prin intensificarea acțiunilor de recuperare a creanțelor, utilizând măsuri de executare silită și monitorizarea contribuabililor care înregistrează debite”, a declarat pentru Est News Nelu Sava, șef de administrație al AJFP Vaslui.

Pentru recuperarea creanțelor datorate bugetului general consolidat, organele de executare silită din cadrul Administrației Județene a finanțelor Publice Vaslui au instituit în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare o serie de măsuri de executare silită: titluri executorii comunicate operatorilor economici pentru o valoare a creanțelor de 10,2 mil. lei; popriri asupra disponibilităților din conturile bancare pentru o valoare a creanțelor de 2,7 mil.lei și popriri pe veniturile terților în valoare de 0,6 mil. lei; sechestre bunuri mobile și imobile pentru o valoare a creanțelor de 0,8 mil. lei.

Rezultatul acțiunilor de executare silită, în luna noiembrie 2016, s-a materializat prin încasarea a 6,3 mil. lei. De asemenea, în cursul lunii noiembrie, inspectorii din cadrul Activității de Inspecție Fiscală au efectuat 101 acțiuni de inspecție fiscală și au stabilit diferențe suplimentare de obligații fiscale în sumă de 1,2 mil.lei . Pentru nerespectarea unor acte normative, inspectorii fiscali au aplicat pe parcursul verificărilor un număr de 20 amenzi contravenționale în sumă de 26 mii lei.

Acțiunile de inspecție fiscală au vizat prevenirea și combaterea fraudei fiscale mai ales în cadrul tranzacțiilor intracomunitare; realitatea si legalitatea sumelor de rambursat din deconturile de TVA, cu opțiune de rambursare; respectarea de către contribuabili a reglementărilor legale privind determinarea, evidențierea, declararea și plata impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale datorate bugetului general consolidat; verificări inopinate privind disciplina financiar-contabilă si descoperirea faptelor de evaziune fiscală; verificarea contribuabililor inactivi trecuți în evidența specială conform prevederilor legale în vigoare.

În vederea îmbunătățirii conformării voluntare și creșterii volumului încasărilor bugetare s-a urmărit furnizarea în condiții de calitate a asistenței solicitate de către contribuabili.

Pentru aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale, privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate bugetului general consolidat, în luna noiembrie 2016, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui și a Serviciilor fiscale din Bârlad, Huși și Negrești au fost organizate întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri având ca teme ,,Servicii oferite contribuabililor de către ANAF; Noutăți legislative”. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: