Home » Social » Termenele limită până la care vasluienii trebuie să își depună situația financiară anuală

Termenele limită până la care vasluienii trebuie să își depună situația financiară anuală

În cazul societăților, societăților/companiilor naționale, regiilor autonome, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până la 30 mai 2017. Pentru subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate (cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European) termenul este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru, persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care au obligația de a întocmi raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor legale. Pentru celelalte persoane este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până la 2 mai 2017.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale care conține formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare simplificate. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

Situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege se depun în format hârtie și în format electronic la registratura AJFP Vaslui sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă”, a declarat Nelu Sava, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: