Home » Administratie » Administrația Județene a Finanțelor Publice Vaslui a strâns peste 60 de milioane lei luna trecută

Administrația Județene a Finanțelor Publice Vaslui a strâns peste 60 de milioane lei luna trecută

Totalul veniturilor bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui în luna aprilie a fost de 61,2 milioane lei. Suma reprezintă un grad de realizare de 105,89% a programului de încasări.
La bugetul de stat suma încasată a fost de 22,3 mil. lei, la bugetul asigurărilor sociale de stat s – au încasat 25,8 mil. lei iar la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate s-au încasat 11,1 mil. lei. La bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj s-a încasat 1 mil. lei.

Pentru prevenirea constituirii de arierate, în cazul debitorilor care nu și-au plătit de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, au fost întreprinse mai multe măsuri de executare silită. Au fost emise și comunicate 3.985 somații pentru o valoare a creanțelor de 14,2 milioane lei. Au fost înființate 1.444 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale debitorilor și terților pentru creanțe în valoare de 4,8 mil.lei. Au fost instituite 7 sechestre pe bunurile mobile și imobile ale debitorilor în sumă de 2,6 milioane lei. Au fost organizate 7 licitații publice în vederea valorificării bunurilor sechestrate. Rezultatul acțiunilor de executare silită, în luna aprilie 2017, s-a materializat prin încasarea sumei totale de 7 mil.lei.

De asemenea, în cursul lunii aprilie, organele de inspecție fiscală din cadrul Activității de Inspecție Fiscală, au efectuat verificări fiscale la 49 contribuabili, stabilind diferențe suplimentare de obligații fiscale în sumă de 2,8 milioane lei. Sumele suplimentare de plată reprezintă: diferențe de TVA și accesorii, în cuantum de 1,1 mil. lei; diferențe de impozit pe profit și accesorii în sumă de 0,9 milioane lei precum și alte impozite în sumă de 0,8 mil lei.

Pentru încălcarea unor acte normative, organele de inspecție fiscală au aplicat pe parcursul verificărilor un număr de cinci amenzi contravenționale în sumă de 13,4 mii lei. Acțiunile de inspecție fiscală au vizat verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale; verificarea corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor; respectarea prevederilor legislației fiscale și contabile; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente; stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.

În vederea îmbunătățirii conformării voluntare privind declararea și plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate bugetului general consolidat, în luna aprilie 2017, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui și a Serviciilor fiscale din Bârlad, Huși și Negrești au fost organizate întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri având ca teme: ,,Accesarea eșalonărilor la plată, depunerea situațiilor financiare de către agenții economici precum și prezentarea serviciilor oferite de ANAF”, a declarat Nelu Sava, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui. (George PROCA)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: