Home » Local » Indemnizația pentru persoanele persecutate etnic, amânată pentru 2023. La CJP Vaslui au fost aprobate 95 de dosare

Indemnizația pentru persoanele persecutate etnic, amânată pentru 2023. La CJP Vaslui au fost aprobate 95 de dosare

Copiii persoanelor care au fost persecutate din motive etnice își vor primi drepturile începând cu data de 1 ianuarie 2023. Este vorba despre beneficiarii Legii nr. 154/2021 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice.

În consecință, atât drepturile deja stabilite în temeiul Legii nr. 154/2021 prin hotărâri emise în cursul anului 2021, cât și drepturile care urmează a se stabili prin hotărâri ce vor fi emise în cursul anului 2022 se vor acorda şi se vor plăti începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Începând cu data de 10 iunie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui primește și analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite.

„Până la această dată, la CJP Vaslui au fost aprobate 95 de dosare, depuse de copiii persoanelor care au fost persecutate din motive etnice”, a spus Loredana Enache, purtător e cuvânt al CJP Vaslui.

Documentele necesare stabilirii calității de beneficiar (copil) sunt, după caz următoarele: cerere tip; act de identitate al solicitantului – copie și original; certificat de naștere al solicitantului – copie și orginal; certificat de căsătorie al solicitantului, după caz – copie și original; certificat de deces al părintelui decedat – copie și original; Decizie/Hotărârea privind calitatea de beneficiar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat – copie; talon de pensie al solicitantului (în situația în care acesta este pensionar).

În situația în care părintele decedat nu a beneficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că acesta a suferit o măsură de persecuție din motive etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt: acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională; acte eliberate de lagărele de concentrare; livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie; carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie; carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev; adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.; buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria; acte eliberate de primăria oraşelor respective; certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti; adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria; alte asemenea acte oficiale.

(Dănuț CIOBANU)

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: