Home » Local » Cheltuim pe consum, nu pe dezvoltare! Investițiile sunt în picaj. Absorbția fondurilor europene la pământ

Cheltuim pe consum, nu pe dezvoltare! Investițiile sunt în picaj. Absorbția fondurilor europene la pământ

de Dănuț CIOBANU 

Execuția cheltuielilor bugetare de la nivelul UAT-urilor din județul Vaslui se remarcă printr-o lipsa de interes pentru investiții. Conform raportului Camerei de Conturi Vaslui pe anul 2020, cele mai mari cheltuieli sunt cele pentru asistență socială (91,44%) și cheltuielile de personal (95%). În schimb, gradul de execuție al cheltuielile de capital a fost de numai 52,85%. Grav este că și execuția cheltuielilor la proiectele europene merge foarte prost, cu un grad de realizare de 44,40%.

UAT-urile din județul Vaslui continuă să cheltuie cele mai mari sume pentru secțiunea de funcționare. În același timp, investițiile de capital sunt departe de a se realiza conform prevederilor bugetare. Potrivit Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2020, publicat de Camera de Conturi Vaslui, execuția cheltuielilor se înscrie pe aceste coordonate.

Astfel, din prevederi bugetare definitive totale în valoare de 1.974.702 mii lei, gradul de execuție a cheltuielilor bugetare locale la nivelul anului 2020 a fost de 71 %. Conform documentului, se remarcă execuția ridicată a cheltuielilor de personal, de la prevederi definitive de 423.999 mii lei un grad de execuție de 95,01% și a cheltuielilor cu asistența socială de la prevederi definitive de 100.186 mii lei un grad de execuție de  91,44%.

În schimb, se constată un grad de execuție redus al cheltuielilor de capital de la prevederi bugetare definitive de 678.265 mii lei la un grad de execuție de numai 52,85%.

„Acest aspect este determinat și de faptul că s-au redus subvențiile pentru investiții, programele pentru dezvoltare nu s-au derulat în calendarul proiectat la nivelul autorităților administrației publice locale, iar resursele proprii au fost disponibile a fi alocate doar în mică măsură pentru cheltuielile de capital, în mare parte asigurând cu prioritate cheltuielile de funcționare”, se arată în raportul Camerei de Conturi Vaslui.

Proiecția bugetară inițială la nivelul județului, a previzionat a fi încasate fonduri destinate cheltuielilor de capital în sumă de 592.497 mii lei, iar în faza de prevederi definitive acestea au fost estimate la 678.265 mii lei, în timp ce plățile efective au fost de 358.492 mii lei, ceea ce evidențiază în mare parte o neîncasare de resurse în cuantum de 319.773 mii lei.

De asemenea, o execuție scăzută au înregistrat și cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile care au înregistrat 44,40 %, în trend descrescător față de anul 2019 (46,48%).

„În structura cheltuielilor, se remarcă cheltuielile de personal cu ponderea cea mai ridicată din totalul cheltuielilor bugetelor locale, respectiv 28,73 %. Cheltuielile de capital au înregistrat o scădere în anul 2020 reprezentând 25,57% din totalul plăților efectuate. În concluzie, față de cele prezentate mai sus, se constată o prioritizare în alocarea de fonduri publice către secțiunea de funcționare (cheltuielile de personal, materiale, alte cheltuieli etc.) și apoi cele destinate secțiunii de dezvoltare (investiții)”, se mai arată în raport.

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: