Home » Local » Tot mai puțini turiști! Județul Vaslui are o strategie turistică pentru orizontul de timp 2022-2028

Tot mai puțini turiști! Județul Vaslui are o strategie turistică pentru orizontul de timp 2022-2028

Numărul turiştilor cazaţi, (sosirile) în judeţul Vaslui, în luna iunie 2023, a fost de 3.818, înregistrându-se 5.206 de înnoptări. Spre comparație, în luna iunie 2022 se înregistrau următoarele valori: 4.332 sosiri şi un număr de 6.399 de înnoptări.

Conform datelor Direcției Județene de Statistică Vaslui, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 20,9% în iunie 2023 şi 23,3% în iunie 2022.

Județul Vaslui a semnat contractul de servicii cu SC Synesis Partners SRL. prin care prestatorul s-a obligat să elaboreze strategia culturală și turistică a județului pentru orizontul de timp 2022-2028.

Strategia își propune să reactualizeze și să stabilească viitoarele direcții de dezvoltare în aceste domenii, în funcție de resursele și de potențialul local, formularea obiectivelor pe termen mediu și promovarea proiectelor care asigură premisele atingerii acestor obiective etc.

„Strategia culturală și turistică a județului Vaslui aduce valoare adăugată prin stabilirea unui set de măsuri pe termen mediu și prin asumarea unor priorități capabile să îmbunătățească și să sporească oferta culturală a județului, precum și să lărgească aria de adresabilitate a acestei oferte către un număr cât mai mare de cetățeni”, se arată în raportul la hotărâre.

Obiectivul general constă în consolidarea capacității administrative a județului Vaslui, prin dezvoltarea capacității de planificare strategică în domeniul culturii și turismului. Acest demers contribuie la identificarea percepțiilor și a opiniilor referitoare la sectorul cultural și sectorul turistic județean.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: