Google+
Home » Social » Servicii în ajutorul cetățenilor oferite de ANAF

Servicii în ajutorul cetățenilor oferite de ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii că unul din obiectivele strategice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul serviciilor oferite contribuabililor îl reprezintă orientarea spre servicii la distanță. În acest sens au fost dezvoltate o serie de servicii în slujba contribuabililor și anume:

Servicii oferite electronic

Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pune la dispoziție o serie de servicii electronice :

  • Spațiu privat virtual – constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice/ Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația fiscală. Acest serviciu este destinat persoanelor fizice care dețin un cod numeric personal. Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se face prin accesarea sit-ului www.anaf.ro, în secțiunea ,,Înregistrare Utilizatori,, prin completarea formularului special dedicat și alegerea unui user name și a unei parole. Verificarea datelor înregistrate se va face fie on-line, cu ajutorul numărului de înregistrare înscris pe un act administrativ fiscal emis de administratia fiscală începând cu anul 2013, fie la sediul oricărei administrații fiscale în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spațiul Privat Virtual. Contribuabilii care dețin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF se pot autentifica în Spațiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia. Prin Spațiul Privat Virtual se pot depune declarațiile fiscale (formular 200,220,230), se pot solicita și elibera adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală, se pot primi deciziile de impunere emise de ANAF, fără a mai fi necesară deplasarea la ghiseu sau oficiul postal. De asemeni, prin Spațiul Privat Virtual se pot verifica sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajator se poate efectua vizualizarea sumelor datorate de contribuabili în baza declaratiilor si incasărilor inregistrate.

  • Acces controlat la dosarul contribuabilului – serviciul este destinat instituțiilor publice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice nerezidente. Pentru a accesa si utiliza serviciul,, Acces controlat la dosarul contribuabilului,, este nevoie de un certificat digital calificat. După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spațiul său privat, unde vizualizează informații din dosarul fiscal prin accesarea aplicației,, Dosar Fiscal,, Este un serviciu prin intermediul caruia contribuabilii au acces la informații cu privire la: vectorul fiscal, situatia sintetică, declarații depuse.

  • Depunere declarații on-line – serviciu disponibil pe portalul www.e- guvernare.ro ce poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat. Utilizarea acestui serviciu oferă următoarele avantaje: reducerea timpului aferent depunerii declarațiilor întrucât nu presupune deplasarea la sediul administrației fiscale, economisirea resurselor materiale si financiare, utilizarea unui singur certificat calificat pentru transmiterea mai multor declarații; depunerea declarațiilor on-line se poate face la orice oră. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea ,, Declaratii electronice/Descărcare declarații,,

  • Asistența prin e – mail – prin intermediul formularului de asistentă postat pe site-ul ANAF contribuabilii pot obține informații cu caracter general în legătură cu modul in care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații fiscale.

  • Buletin informativ fiscal – pe site-ul ANAF în secțiunea ,,Asistență contribuabili,, se găsesc materiale informative cu incidență în materie fiscală ce au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară.

  • Ghiduri curente – pe site-ul ANAF în secțiunea ,,Asistență contribuabili,, se găsesc materialele informative si ghidurile elaborate de ANAF, orientate pe grupuri țintă, care au scopul de a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative și de plată ale contribuabililor.

Servicii oferite telefonic

  • Call – center – prin intermediul numărului de telefon 0314039160, contribuabilii primesc răspunsuri prompte și de calitate la întrebările formulate. Astfel, pentru a beneficia de îndrumare și asistență în domeniul fiscal contribuabilii selectează tastele 1 si 2, iar pentru asistență în domeniul tehnologiei informației selectează tasta 3,

  • TelVerde – prin intermediul numarului 0800 800 085, contribuabilii pot sesiza: refuzul operatorilor economici de a elibera bon fiscal; acte de coruptie infăptuite de către funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și institutiilor subordonate. Acest număr poate fi apelat gratuit 24 de ore din 24.

  • Acces date prin SMS – prin transmiterea unui mesaj (SMS) la numărul 1300, contribuabilii obțin următoarele informații publice despre un agent economic: codul de identificare fiscală; denumirea agentului economic înregistrat/neînregistrat în scopuri de TVA, starea de inactivitate fiscală a agentului economic; aplicarea sistemului de TVA la încasare. (G.P)

Comments

comments

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: