Home » Business » Guvernul impune "penalitatea de nedeclarare" a taxelor, în pofida criticilor investitorilor. Sancțiunea, aplicată atât persoanelor fizice, cât și firmelor

Guvernul impune "penalitatea de nedeclarare" a taxelor, în pofida criticilor investitorilor. Sancțiunea, aplicată atât persoanelor fizice, cât și firmelor

Persoanele fizice și firmele care nu își declară impozitele datorate statului, obligații care sunt însă descoperite de Fisc în cuantum mai mare de 50 lei, vor fi obligate să achite o „penalitate de nedeclarare” de minimum 10% din sumă, care va fi majorată la 100% dacă datoria rezultă din evaziune.

Persoanele fizice și firmele care vor plăti această penalitate de nedeclarare nu vor fi însă scutite de achitarea celorlalte plăți, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, aferente datoriilor.

Noua penalitate a fost introdusă în ultima formă a proiectului noului Cod de Procedură Fiscală, retras de pe site-ul Ministerului Finanțelor și obținut de MEDIAFAX, deși la începutul anului a fost puternic contestată de către mediul de afaceri.

Documentul relevă intenția Guvernului de a introduce o astfel de „penalitate de nedeclarare” pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabili/plătitori și stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Contribuabilii cărora le va fi impusă o astfel de penalitate sunt definiți în același document ca fiind orice persoană fizică, juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe și contribuții sociale, iar penalitate de nedeclarare este definită drept acea obligație fiscală „accesorie” reprezentând sancțiunea pentru nedeclararea sau subdeclararea, în declarații de impunere, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

Astfel, pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate și stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilii/plătitorii vor datora o penalitate de nedeclarare de 10% din aceste obligații nedeclarate, dacă suma stabilită nu depășește 25% față de fiecare creanță fiscală declarată într-o perioadă fiscală, și de 25% din obligații, dacă suma stabilită depășește 25% față de fiecare creanță fiscală declarată.

Cuantumul penalității va avea însă și o limită maximă, respectiv va fi de 100.000 lei ori de câte ori, prin aplicarea procentelor, aceasta depășește 100.000 lei.

Această limită maximă nu va fi însă valabilă în cazul în care datoria față de stat este generată de un act de evaziune fiscală. În acest caz, penalitatea de nedeclarare va fi majorată la 100%, condiția fiind însă ca actul de evaziune să fie constatat de organele judiciare.

Dacă datoria este stinsă prin plată sau compensare ori este eșalonată la plată, cuantumul penalității va fi redus, la cerere, cu 75%.

Persoanele fizice și firmele care vor plăti această penalitate de nedeclarare nu vor fi însă scutite de achitarea celorlalte plăți, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, aferente datoriilor.

„Aplicarea penalității de nedeclarare nu înlătură obligația de plată a dobânzilor și penalităților de întârziere”, este avertismentul din document.

Organul fiscal nu va impune penalitatea de nedeclarare dacă suma de plată este mai mică de 50 lei.

De asemenea, penalitatea de nedeclarare nu va fi aplicată dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor și stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale, potrivit interpretării administrației fiscale cuprinsă în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii.

Guvernul a intenționat și la începutul acestui an se introducă această penalitate, dar a renunțat după ce reprezentanții mediului de afaceri reuniți în Coaliția pentru Dezvoltarea României au contestat faptul că penalitatea este stabilită doar prin decizie de impunere, nu în urma unei inspecții fiscale, și că actul de evaziune este constatat doar de către autoritatea fiscală, fără o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Aceste probleme au fost reglementate acum de Ministerul Finanțelor, în proiectul noului Cod de Procedură Fiscală.

La acel moment, însă, reprezentanții mediului de afaceri au mai reclamat că această penalitate de nedeclarare urmează să fie introdusă doar cu scopul de a compensa eventualele pierderi bugetare generate de reducerea dobânzii de întârziere la 0,02%.

„Astfel, reducerea dobânzii de întârziere, în condițiile introducerii penalității de nedeclarare, avantajează doar bugetul de stat, care va plăti o dobândă mai mică atunci când nu-și onorează obligațiile față de contribuabili, în timp ce contribuabilii vor plăti, pe lângă dobânda și penalitățile de întârziere, și această penalitate de nedeclarare. Introducerea penalității de nedeclarare generează o diferență și mai mare între tratamentul aplicat contribuabililor în caz că nu-și îndeplinesc obligațiile fiscale și cel aplicat statului atunci când nu-și îndeplinește obligațiile de rambursare a sumelor datorate contribuabililor”, au atenționat aceștia, într-un comunicat.

Ei au reclamat faptul că un contribuabil va risca să achite penalități de întârziere, dobânzi de întârziere, dar și penalitatea de nedeclarare, care poate ajunge până la 100% din suma nedeclarată în caz de evaziune fiscală și au cerut ca această penalitate de nedeclarare să fie eliminată în totalitate din proiect.

Sursa; mediafax.ro

Persoanele fizice și firmele care nu își declară impozitele datorate statului, obligații care sunt însă descoperite de Fisc în cuantum mai mare de 50 lei, vor fi obligate să achite o "penalitate de nedeclarare" de minimum 10% din sumă, care va fi majorată la 100% dacă datoria rezultă din evaziune. Persoanele fizice și firmele care vor plăti această penalitate de nedeclarare nu vor fi însă scutite de achitarea celorlalte plăți, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, aferente datoriilor. Noua penalitate a fost introdusă în ultima formă a proiectului noului Cod de Procedură Fiscală, retras de pe site-ul Ministerului Finanțelor și obținut de…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: