Home » Social » Liber la bani europeni

Liber la bani europeni

de Marian MOCANU

Pe 25 martie, vor fi deschise primele sesiuni din acest an pentru acordarea de fonduri nerambursabile europene destinate investitorilor în agricultură. Fermierii pot depune dosarele în vederea obținerii de bani europeni pentru subMăsurile „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și „Investiții în exploatații agricole”. Deocamdată, au fost publicate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru cele două măsuri, potențialii solicitanți putând face propuneri și observații.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet a instituției (www.afir.info) versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru subMăsura 4.1- Investiții în exploatații agricole din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice” și pentru subMăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”.

Ghidurile au fost realizate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având ca punct de plecare consultările cu Grupurile de Lucru Agricultură din cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR și în baza versiunii PNDR 2020, transmisă Comisiei Europene spre aprobare. Potențialii solicitanți vor putea formula si transmite propuneri și observații adresa de e-mail consultare@afir.info. Toate aceste solicitări vor fi analizate de către departamentele de specialitate din cadrul AFIR, în vederea includerii lor, după caz, în versiunea finală a Ghidurilor Solicitantului.

„Ghidurile Solicitantului vor fi aplicabile în sesiunea de primire a cererilor de proiecte prin PNDR 2020 care va fi deschisă în martie 2015”, a precizat Alin Dan Trifu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vaslui.

În cadrul acestei prime sesiuni de depunere a proiectelor, se vor acorda fonduri europene nerambursabile, prin intermediul subMăsurii 4.1- Investiții în exploatații agricole, investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și proiectelor pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Beneficiarii care pot accesa fonduri europene pot fi fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative și grupuri de producători constituite în baza legislației naționale, care deservesc interesele membrilor. Obiectivul pentru acest tip de sprijin îl reprezintă creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate, dar și respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții.

Finanțarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari acordată este de 50% din costul investiției, respectiv de 30% pentru fermele de peste 500.000 Coeficienți Producție Standard. Fondurile europene nerambursabile și contribuția de la Bugetul de Stat pentru anul 2015, aferente subMăsurii 4.1 sunt în valoare totală de 205.776.952 euro.

Scopul investițiilor realizate în cadrul subMăsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri este acela de a sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi unici ai unei exploatații agricole. Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul acestei subMăsuri este de 100%, sprijinul financiar nerambursabil fiind acordat tinerilor fermieri sub formă de primă, în două tranșe. Astfel, prima tranșă este de 75% din valoarea totală a sprijinului, primită la instalare, iar a doua tranșă reprezintă 25% și se acordă în maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finanțare. Fondurile europene nerambursabile pentru anul 2015, alocate de Uniunea Europeană acestei subMăsuri și contribuția de la Bugetul Național sunt în valoare totală de 111.209.889 euro. Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare nerambursabilă prin subMăsura 6.1 sunt tinerii fermieri – persoane fizice aurtorizate, care se instalează ca șefi unici ai exploatației agricole dar și persoanele juridice (IMM-uri) în care un tânăr fermier se instalează.

de Marian MOCANU Pe 25 martie, vor fi deschise primele sesiuni din acest an pentru acordarea de fonduri nerambursabile europene destinate investitorilor în agricultură. Fermierii pot depune dosarele în vederea obținerii de bani europeni pentru subMăsurile „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și „Investiții în exploatații agricole”. Deocamdată, au fost publicate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru cele două măsuri, potențialii solicitanți putând face propuneri și observații. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet a instituției (www.afir.info) versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru subMăsura 4.1- Investiții în exploatații agricole…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: