Home » Invatamant » Începe bătălia pentru gradațiile de merit ale profesorilor

Începe bătălia pentru gradațiile de merit ale profesorilor

de Marian MOCANU

În aceste zile, comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) face detalierea punctajului pentru acordarea gradațiilor de merit către profesorii care au avut rezultate deosebite. Bătălia este mare, acordarea acestor gradații aducând un plus de 25% la salariul cadrelor didactice timp de cinci ani de zile.

În afara creșterilor salariale importante de care au beneficiat, în decursul anului trecut, adăugând aici și banii, de loc puțini, primiți prin sentințe judecătorești, cadrele didactice au posibilitatea de a-și rotunji veniturile prin primirea de gradații de merit. Acestea reprezintă 25 % din valoarea salariului de bază și se acordă pe o perioadă de cinci ani. Gradațiile de merit pot fi obținute de cadrele didactice cu funcții de conducere, cadrele didactice sau didactic auxiliare și responsabilii financiari, care au obținut calificativul “foarte bine” în ultimii patru ani. Pot solicita primirea unei gradații de merit inclusiv cei care, în anii trecuți, au mai beneficiat de acest stimulent. Până pe data de 19 februarie, la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene are loc detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de (ISJ) și stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ. Ulterior, întocmirea și depunerea de către candidați a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ sunt programate pentru perioada 1-18 martie, iar lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării va fi publicată la avizierul ISJ până pe 18 mai. Depunerea contestațiilor se poate face în perioada 19-20 mai, după care rezultatele finale vor fi validate de Consiliul de Administrație al ISJ până pe 27 mai.

Numărul total de cadre didactice care pot beneficia de aceste gradații de merit nu poate depăși 16% din posturile didactice existente la nivelul județului, din care se scade numărul de gradații aflate în plată. Modul de calcul al numărului beneficiarilor, criteriile de acordare a punctajului, categoriile de beneficiari, precum și responsabilitățile instituțiilor implicate în acordarea acestor drepturi este stabilit printr-un ordin a ministrului învățământului. Punctajul fiecărui candidat va fi calculat după trei mari criterii. Cea mai mare pondere, 80%, o va avea cel al activităților complexe cu valoare instructiv-educativă. Performanțele deosebite în inovarea didactică sau managerială sau participarea la proiecte vor fi punctate cu câte 10%. La fel de important este felul în care s-a făcut evaluarea, de către inspectorii ISJ Vaslui, a profesorilor care și-au depus dosarele pentru primirea acestei gradații de merit. În anii trecuți, la nivelul ISJ Vaslui au fost înregistrate mai multe contestații din partea unor cadre didactice. Unii au reclamat că au „fost săriți” de la gradația de merit, în favoarea unor colegi ai lor, pentru simplu motiv că aceștia din urmă „aveau culoarea politică care trebuia”.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: