Home » Administratie » Contribuabilii vasluieni sunt așteptați să depună formularul 200 până pe 25 mai

Contribuabilii vasluieni sunt așteptați să depună formularul 200 până pe 25 mai

Vasluienii pot depune declarația privind veniturile realizate din România pentru anul 2015 (formularul 200) până pe 25 mai, anunță Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui. Formularul 200 se completează și se depune pentru următoarele categorii de venituri:

1. Venituri din activități independente-activități comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Nici persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu sau stabilit plăti anticipate, conform legii.

2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor. Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părti este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităti independente, pentru care plătile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, și impozitul este final.

3. Venituri din activităti agricole determinate în sistem real, piscicultură, silvicultură.

4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale și valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

5. Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract precum și orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

6. Jocuri de noroc.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației, vor completa astfel de cereri pentru fiecare în parte, în mod corespunzător numărului de surse sau categorii de venituri realizate. Formularul 200 poate fi obținut gratuit, de la sediul unităților fiscale sau accesând site-ul ANAF, la adresă www.anaf.ro.

Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% fată de anul fiscal anterior depun, odată cu Declarația privind veniturile realizate din România-formular 200, și „Declarația privind venitul estimat/norma de venit” – formular 220.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în 2 exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Declarația se poate depune la registratura organului fiscal competent, în format hârtie, la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distantă: utilizând serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul www.e-guvernare.ro sau prin intermediul serviciului ,, Spațiul Privat Virtual,,.

Înregistrarea în ,,Spațiul Privat Virtual,, se poate realiza accesând site-ul ANAF: www.anaf.ro – Spațiu Privat Virtual – secțiunea Înregistrare Utilizatori.

În secțiunea ,, Înregistrare utilizatori,, contribuabilul își completează datele într-o pagină web securizată, având posibilitatea de a alege tipul de aprobare. Online, prin completarea numărului de înregistrare al unei decizii de impunere sau al unei decizii referitoare la obligații de plată accesorii, emisă de ANAF în perioada 2013 – 2015. Sau aprobarea la ghișeu, prin deplasarea la organul fiscal pentru certificarea datelor completate, cu BI/CI în original și copie precum și cu numărul de înregistrare obținut după înregistrarea pe site. (G.P)

About Tehno Redactor

x

Check Also

Consultare publică pentru harta de zgomot a municipiului Vaslui

Primăria Vaslui a inițiat consultarea publică în vederea finalizării ...

Apropierea alegerilor crește evlavia aleșilor locali. 8 parohii din județul Vaslui au primit 300.000 de lei

Consiliul Județean (CJ) Vaslui a aprobat acordarea unui sprijin ...

Proiectul bazinului de înot din municipiul Vaslui, verificat la Ministerul Dezvoltării

Proiectul privind construcția unui bazin de înot și polo ...