Home » Social » AJOFM Vaslui stimulează angajatorii pentru ca elevii și studenții sa obțină un loc de muncă

AJOFM Vaslui stimulează angajatorii pentru ca elevii și studenții sa obțină un loc de muncă

Angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Pentru a beneficia de stimulentul menționat, aceștia sunt așteptați de Asociația Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca pentru a încheia o convenție. Au termen 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor pentru a depune o cerere însoțită de următoarele documente:

1. tabelul nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați;

2. adeverința eliberata de instituția de învățământ prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o forma de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresa a perioadei de vacanta;

3. actul de identitate al elevului sau studentului;

4. copia contractului de munca;

5. declarația pe propria răspundere ca angajatorul nu se regăsește în una dintre următoarele situații:

  • a încadrat în munca elevi și studenți anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit Legii, pentru elevii și studenții respectivi;
  • au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Vaslui, str. Spiru Haret , nr. 5, telefon: 0235/318184. (George PROCA)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: