Home » Social » Ce trebuie să știe angajatorii care vor să încadreze în muncă elevi și studenți

Ce trebuie să știe angajatorii care vor să încadreze în muncă elevi și studenți

Asociația Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui oferă angajatorilor clarificări cu privire la posibilitatea de a beneficia de un stimulent financiar prin angajarea elevilor și studenților. Conform prevederilor legale legate de stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare (și anume de 250 lei), pentru fiecare elev și student angajat.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din Bugetul Asigurărilor pentru șomaj. Diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat și salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanței se suportă de către angajator din fonduri proprii. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorii trebuie să încheie pe perioada vacanțelor cu elevii sau studenții, un contract individual de muncă pe durată determinată cu normă întreagă sau timp parțial sau un contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

Stimulentul financiar lunar se acordă angajatorilor care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada de vacanță, de la data începerii perioadei de vacanță, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată sau, după caz, de la data încadrării în muncă a elevilor/studenților în situația în care încadrarea în muncă a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanță stabilite potrivit legii și până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanță în care au fost încadrați în muncă elevii și studenții respectivi.

Nu beneficiază de acest stimulent financiar:

– angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii pentru elevii și studenții respectivi;

– angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorul trebuie să încheie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenților aflați în vacanță o convenție.

Angajatorii interesați de această facilitate trebuie sa depună la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui o cerere însoțită de următoarele documente:

– tabel nominal cu studenții și elevii încadrați în muncă pe perioada vacanței;

– adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, student, și urmează cursurile într-o instituție de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii (în cuprinsul adeverinței se precizează în mod expres perioada de vacanță);

– actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

– copia contractului de muncă;

– declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că acesta nu se afla în una din situațiile care nu îi permit să beneficieze de această facilitate;

– dispoziția de repartizare pe locul de muncă anunțat vacant de angajator, pentru elevul/studentul angajat, eliberata de ALOFM în raza căreia își are acesta domiciliul.

În vederea completării dosarului pentru solicitarea subvenției, angajatorii pot ridica de la sediul AJOFM Vaslui următoarele documente: cererea, convenția, tabel nominal cuprinzând elevii sau/și studenții încadrați în muncă pe perioada vacanțelor, declarația pe propria răspundere a angajatorului.

Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenții în cauză pe perioada de vacanță din luna respectivă fără a depăși numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.

Premergător angajării elevilor/studenților, angajatorii trebuie să depună, la AJOFM Vaslui, situația locurilor de muncă vacante pentru această categorie de persoane, iar elevii/studenții să fie înregistrați în evidența agenției ca persoane în căutare de loc de muncă. Pentru acest lucru, elevii/studenții vor depune următoarele documente:

– copie act identitate

– adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare Agenției Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, str. Spiru Haret , nr. 5, telefon: 0235/318184.  (George PROCA)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: