Home » Administratie » Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, la Bârlad

Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, la Bârlad

Un centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii va fi inaugurat, astăzi, la Bârlad, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Noul serviciu social are ca scop, printre altele, prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor, formarea, menținerea, întărirea legăturilor familiale și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale, prevenirea separării copilului de familia sa prin acordarea de asistență și sprijin părinților și potențialilor părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui inaugurează un nou serviciu social în municipiul Bârlad. Este vorba de Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, entitate ce va funcționa în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad și care are ca scop prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor, formarea, menținerea, întărirea legăturilor familiale și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale, prevenirea separării copilului de familia sa prin acordarea de asistență și sprijin părinților și potențialilor părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale și prin acordarea de sprijin copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, îngrijire, educație, socializare, recreere pe timpul zilei, consiliere psihologică.

Prin complexul de servicii sociale furnizate, centrul se adresează părinților, familiilor extinse ori celor substitutive care necesită deprinderi de îngrijire a copiilor, adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu, celor care trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate. De asemenea, specialiștii centrului pot interveni și acolo unde constată existența ori apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională. Totodată, beneficiari pot fi și viitori părinți care doresc să își consolideze un model pozitiv de creștere și educare a copilului. Nu în ultimul rând, centru se adresează copiilor care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc. Cei care vor să beneficieze toate aceste servicii se pot adresa direct centrului ori Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. De asemenea, potențialii beneficiari pot fi orientați de către alte instituții, servicii ori specialiști din comunitate. (Ionuț PREDA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*