Home » Agricultura » Vasluienii nu renunță nici pe timpul pandemiei de COVID-19 la vânzarea terenurilor agricole

Vasluienii nu renunță nici pe timpul pandemiei de COVID-19 la vânzarea terenurilor agricole

de Dănuț CIOBANU 

În perioada ianuarie –martie 2020, la Direcția pentru Agricultură a Județului Vaslui s-au primit, verificat și înregistrat 860 dosare, pentru tranzacționarea terenurilor agricole extravilane. Documentațiile însumează o suprafață de teren de aproximativ 700 hectare. Prețurile aferente acestor terenuri oscilează până la un maxim de 100 lei/metrul pătrat, în funcție de poziția terenului (la limita cu terenuri intravilane, în aproprierea orașelor), categoria de folosință a acestuia, calitatea terenului etc.

Vânzarea terenurilor din extravilan se realizează conform prevederilor legale, respectiv a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

În vederea înstrăinării unui teren extravilan, vânzătorul, persoană fizică sau juridică, se prezintă la primăria în a cărei rază se află terenul ce îl deține în proprietate în vederea completării ofertei de vânzare a terenului la prețul pe care îl dorește și a cererii de afișare a acestei oferte.

Datorită faptului că vânzare se face pentru fiecare suprafață totală de teren înscrisă într-o singură carte funciară (suprafața dintr-o carte funciară poate cuprinde mai multe categorii de folosiță, dar constituie o singură ofertă), o singură persoană poate depune mai multe dosare la o singură unitate administrativă.

În urma comunicărilor de acceptare de către preemtori (arendaș, vecini) a ofertei depusă de vânzător, Direcția pentru Agricultură a Județului (DAJ) Vaslui a emis în primele trei luni ale anului 200 avize finale în vederea finalizării vânzării pentru terenuri care însumează o suprafață de 100 hectare. Totodată, s-au primit și înregistrat de la primării un număr de 600 de adeverințe ce atestă că terenul este liber la vânzare, acestea fiind emise în urma solicitării de către vânzători.

”Pe perioada pandemiei, Ministerul Agriculturii a instituit o procedură de lucru pe durata restricțiilor cauzate de evoluția infecției cu Coronavirus și a aparițiilor ordonanțelor militare privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19. Astfel, DAJ Vaslui nu și-a întrerupt activitatea ci a recurs la restricția contactului funcționarilor din cadrul instituției cu persoane fizice/reprezentanți ai persoanelor juridice. În aceste condiții, în vederea continuării aplicării procedurilor privind Legea nr.17/2014, toate dosarele privind vânzarea terenurilor extravilane, comunicările de acceptare și adeverințele de liberă vânzare sunt transmise de către reprezentanții unităților administrate teritoriale către DAJ Vaslui pe format de hârtie prin poștă”, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

 

 

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: