În cazul studenților care au efectuat schema completă de vaccinare, li se va aplica o hologramă pe spatele legitimației care să le permită vizitarea colegilor din alte cămine, în intervalul orar 07.00-23.00 (permisă doar pentru persoanele care fac dovada vaccinării).